Vår släkt

Här finns fina gamla foton av och mer information om vår släkt på både Jonnys och Ann-Christines sida. Eftersom vi är så många som ingår i samma släkt så är det här förstås information som är intressant för väldigt många andra också och med de här sidorna vill vi göra så mycket av den informationen som möjligt tillgänglig för alla som vill få ta del av den. Hjälp oss gärna genom att bidra med mer information.

Våra föräldrar

Jonnys föräldrar Inger och Börje Andersson Ann-Christines föräldrar Mona och Lars Nilsson
Jonnys föräldrar Inger och Börje Andersson Ann-Christines föräldrar Mona och Lars Nilsson

I vårt vårt fotoalbum finns det förstås många foton av våra föräldrar när vi har träffat dem under tidigare år och på sidorna om våra föräldrar finns det foton och mer information om dem från tiden innan vi var födda eller då vi fortfarande var små.

Jonnys farfar och farmor Anders och Greta Andersson

Anders och Greta Andersson

Jonnys farfar och farmor hette Anders och Greta Andersson och de bodde i ett hus i Hörlinge väster om Hässleholm, Hörlinge nummer 1 som det kallades, och på sidorna om Anders och Greta Andersson finns det fler foton av dem och deras barn och deras förfäder. På sidorna om släkten Olsson, Gretas föräldrar, finns dessutom släktträdet för alla i släkten under dem.

Släkten under Adolf och Nanny Olsson och Våra släktträffar

Nanny och Adolf Olsson

Jonnys farmors föräldrar hette Adolf och Nanny Olsson och de hade en gård i Spinkabygget söder om Västra Torup, väster om Hässleholm, innan de sedan flyttade till Stora Kampholma ungefär 1 km öster om Spinkabygget. På sidorna om släkten Olsson finns det foton och mer information om Adolf och Nanny, deras förfäder, deras barn, släkten under dem och om många av de släktträffar för släkten under dem som vi har haft vart femte år.

Jonnys morfar och mormor Alfred och Margareta Kristiansson

Margareta och Alfred Kristiansson 1960

Jonnys morfar och mormor hette Alfred och Margareta Kristiansson och de var lantbrukare och hade en gård vid Böljehusen nära Brönnestad, söder om Hässleholm. Det här fotot av dem är taget 1960 och på sidorna om Alfred och Margareta Kristiansson finns det fler foton och och mer information om dem, deras barn och deras förfäder.

Ann-Christines farfar och farmor Gösta och Helga Nilsson

Ann-Christines farfar och farmor hette Gösta och Helga Nilsson och de hade en gård i Holmskvarn, väster om Hagby och söder om Kalmar. På sidorna om Gösta och Helga Nilsson finns det mer information om dem, deras barn och deras förfäder.

Ann-Christines morfar och mormor Olof och Kajsa Svensson

Ann-Christines morfar och mormor hette Olof och Kajsa Svensson och på sidorna om Olof och Kajsa Svensson finns det mer information om dem, deras barn, deras förfäder och väldigt många fina gamla foton.