× [Bild]

Valdemar Severin Hansen Limkildes förfäder

Valdemar Limkildes släktträd

Valdemar Severins far hette Peder Hansen Limkilde och han föddes i Haastrup sydväst om Odense på den danska ön Fyn den 1 februari 1843. Valdemar Severins mor hette Vilhelmine Hansine Christen Pedersen och hon föddes i Kjerteminde nordöst om Odense den 26 april 1859. De uppgifter vi presenterar här har vi tacksamt tagit emot av en erfaren släktforskare som har letat upp dem åt oss i de danska arkiven. Själva har vi inte den kunskap och erfarenhet än som behövs att hitta uppgifter i de danska arkiven.

I de uppgifter vi har fått har vi hittat de här av Peders och Vilhelmines barn.

I den danska folkräkningen för 1890 står det att Peder Hansen Limkilde, som alltså är Greta Anderssons biologiska farfar, är dagleier i agerbruget, dvs. dagavlönad dräng.

I bilden från den danska folkräkningen för 1901 nedan finns inte Valdemar Severin själv med men man ser namnen på flera av hans syskon.

[Bild] Utdrag ur den danska folkräkningen för 1901 där Valdemar Severin inte finns med men däremot hans föräldrar och flera av hans syskon.

Familjen finns inte med i den danska folkräkningen för 1906 så det har inte gått att spåra var de tog vägen efter den danska folkräkningen 1901. Däremot har en dansk släktforskare som hjälpt oss hittat att Valdemar Severin gifte sig borgerligt med Helga Larsine Mortensen den 1 december 1923 i Odense som man ser på bilden nedan. Hon föddes den 11 oktober 1899 så hon var alltså 24 år då medan Valdemar Severin var 40 år.

[Bild] Valdemar Severin och Helga Larsine Mortensen vigsel i Odense den 1 december 1923.

Peder Hansen Limkildes föräldrar

[Bild] Utdrag ur den danska födelseboken för 1843 där man ser noteringen om Peder Hansen Limkildes födelse. Peder Hansen Limkildes far hette Hans Jacob Jensen Limkilde och han föddes i Øster Hæsinge söder om Odense på den danska ön Fyn år 1820. Peder Hansen Limkildes mor hette Maren Hansdatter och hon föddes i Haastrup som ligger strax väster om Øster Hæsinge år 1808. I folkräkningen finns två av deras barn nämnda. Förutom Peder Hansen själv så är det en yngre syster till honom.

I folkräkningen står det att Hans Jacob, som alltså var Valdemar Severins farfar, var murer, dagleier, dvs. dagavlönad murare.

I informationen om Hans Jacobs dop står det att Jens Jørgensen Limkilde var hans fadder och möjligen är det han som är far till Hans Jacob.

[Bild] Information om Hans Jacob Jensen Limkildes dop.

I den danska folkräkningen för 1840 anges Jens Jørgensen Limkilde som indsidder skomager vilket betyder ungefär att han arbetade som skomakare åt en gård som hyra för en bostad på gården.