× [Bild]

Anders och Greta Andersson

Anders Anderssons släktträd och Greta Anderssons släktträd

[Bild] Jonnys farfar hette Anders Andersson och han föddes den 3 januari 1910 i Perstorp. Jonnys farmor hette Greta Andersson och hon föddes den 26 november 1913 i Munka Ljungby.

Greta har berättat för Lisbeth att de brukade dansa i Oderljunga när hon var ung och det kan kanske vara där som hon träffade Anders. De gifte sig i alla fall i Vedby församling den 31 december 1936 och i vigselboken anges Anders som glasbruksarbetare.

På den här sidan berättar vi mer om Anders och Greta och deras barn. På vår sida om Nils och Sigrid Andersson berättar vi mer om Anders, hans föräldrar och hans syskon från tiden innan han träffade Greta. På vår sida om Adolf och Nanny Olsson och på vår sida om Nannys förfäder berättar vi mer om Greta, hennes föräldrar och hennes syskon från tiden innan hon träffade Anders. På sidan om Jonnys föräldrar berättar vi mer om Börje.

Anders och Greta fick åtta barn.

När Lilly föddes så hade Greta ännu inte gift sig med Anders och hon bodde fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar i Gyllsjö norr om Klippan i Vedby församling och i födelseboken angavs Lillys far som okänd. Men det står också att barnavårdsnämnden i Vedby har underrättats om hennes födelse och i deras handlingar hittade vi mer information.

Anteckningar gjorda av Lillys barnavårdsman

[Bild] Erkännande om faderskap och avtal om underhållsbidrag för Lilly som barnavårdsmannen upprättade den 16 december 1935. På bilden till höger ser man ett erkännande om faderskap och avtal om underhållsbidrag som barnavårdsmannen upprättade den 16 december 1935, alltså när Lillys var ett år, och om man klickar på bilden så öppnas den i större storlek.

Som man ser så tog Anders på sig faderskapet för Lilly och erkänner att han var trolovad med barnets mor vid barnets födelse. Förr i tiden spelade det stor roll om barn var födda utom eller inom äktenskapet och enligt en lag som infördes 1734 ska ett barn som avlats under äktenskapslöfte ses som äkta, dvs. som om de var födda inom äktenskapet.

I avtalet framgår det också att Anders vid avtalets upprättande bodde på Villagatan 76 i Klippan och att han förband sig att betala 20 kronor per månad som underhållsbidrag för Lillys försörjning tills hon fyllde 16 år.

första sidan i barnavårdsmannens anteckningar framgår det vilka som har varit Lillys barnavårdsmän. På den andra sidan anges det att Lilly föddes med äktenskapslöfte och att ett erkännande (om faderskap) upprättats den 16 december 1935. Det har också antecknats att barnavårdsmannen besökt Greta den 16 december 1934, alltså 11 dagar efter Lillys födelse.

På den tredje sidan har det dock antecknats att det var den 15 december 1934 som barnavårdsmannen besökte Greta men ännu mer intressant är att det har antecknats att Greta flyttade till Anders på Villagatan 76 i Klippan den 1 januari 1937. Så den dagen, dagen efter deras bröllop den 31 december 1936, flyttade de alltså ihop och Greta flyttade då från Spinkabygget i Västra Torups församling dit hennes föräldrar Adolf och Nanny Olsson flyttade 1936.

På den fjärde sidan , har det antecknats att Anders besöktes av barnavårdsmannen samma dag som Greta, dvs den 15 december 1934, och på den femte sidan har det antecknats att avtal om underhåll för Lillys försörjning har upprättats den 16 december 1935.

På den sjätte sidan finns det bara anteckningar om att barnavårdsmannens anteckningar har granskats av barnavårdsnämnderna i Vedby och i Gråmanstorp. Dessutom finns det ett brev där barnavårdsmannen Carl Friberg den 1 mars 1937 anhåller om att befrias från uppdraget som Lillys barnavårdsman vilket bekräftas av barnavårdsnämnden i Klippan den 5 mars 1937.

Foton från tiden i Hörlinge 1

När Anders och Greta fick Lisbeth så bodde de fortfarande på Villagatan 76 i Klippan dit Greta flyttade den 1 januari 1937 när hon flyttade ihop med Anders dagen efter deras bröllop den 31 december 1936. Men när de fick Britt-Mari så bodde de någonstans i Västra Torups församling, men var vet vi inte. Den 1 mars 1940 så flyttade de i alla fall till Hörlinge 1 i Finja församling väster om Hässleholm och där är resten av barnen födda. Greta har berättat för Britt-Marie att hon var orolig för att Britt-Marie inte skulle klara sig eftersom hon var nyfödd och det var så kallt när de flyttade till Hörlinge.

Anders fick arbete i en liten fabrik där de tillverkade tårgas och som låg på tomten till Hörlinge 1 där de bodde. Ägaren till fabriken, Kron, bodde i ena halvan av huset som de bodde i och Anders och Greta och barnen bodde i den andra halvan av huset. Greta lagade mat och städade där (och det fanns en som hette Torsten Brostedt som också arbetade i fabriken?).

Men någon gång under 1941 så förstördes fabriken av en explosion som gjorde att Kron blev blind och Anders flög ut ur fabriken och hamnade i häcken bakom fabriken. Efter den explosionen lades fabriken ner och Anders köpte huset med tomt och allt. Kron hade en schäferhund också som hette Daina och som blev så fäst vid Anders så att han tog över den när Kron flyttade.

Sedan gick Anders med i Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 88 i Tyringe den 31 oktober 1941 som man ser på bilderna nedan så vilket var när han började arbeta som svarvare på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe. Så småningom blev han också ordförande för den lokala fackföreningsklubben på fabriken.

[Bild] [Bild] [Bild]
Den 31 oktober 1941 gick Anders med i Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 88 i Tyringe och på bilderna ovan av hans medlemsbok ser man hur han betalat 3 kronor i inträdesavgift och sedan har fått stämplar som bekräftar hans medlemsavgifter från november 1941 och framåt.
[Bild] [Bild]
Av stämplar i Anders medlemsbok för Svenska Metallindustriarbetareförbundet så framgår det att han var inkallad för beredskapstjänstgöring under 15 veckor under sommaren 1942 då andra världskriget pågick. På bilden ovan från sommaren 1942 ser man Greta med en kompis till barnen längst till vänster och därefter Lilly och Lisbeth. Britt-Marie sitter i Gretas knä. Det här fotot är dock inte taget vid Hörlinge 1 där de bodde vid den tiden.

Medan barnen fortfarande var små så hyrde de ut halva huset till Nelly Jönsson och hennes dotter Hanna under mer än tio år. Den del som de hyrde ut var delen som vetter söderut eller mot Hässleholm, och det fanns ett större och ett lite mindre rum där.

Nelly föddes den 6 december 1879 i Mannarp norr om Hästveda men blev snart fosterdotter hos en annan familj i Tågarp norr om Farstorp. År 1900 hade hon blivit piga hos ett hemman i Tågarp men 1910 måste hon ha varit i Kvidinge väster om Klippan för den 6 juni 1910 fick hon sin dotter Hanna medan hon var där. Senare under 1910 var hon tillbaka i Tågarp som piga igen men på ett annat ställe än förut. Efter att Nelly och Hanna hade flyttat från Hörlinge så fortsatte släkten hålla kontakt med under resten av deras liv.

[Bild] På det här fotot från 1945 ser man från vänster Britt-Marie, Greta med Börje i famnen, Lisbeth och Erling bakom henne, Anders och Lilly. Ingrid, Sven och Bo var inte födda än när det här fotot togs. Till vänster i bild ser man pumpen till brunnen där de hämtade sitt dricksvatten och bakom pumpen ser man fönstret till köket. Ingången till höger i bilden gick till en bostad som de hade hyrt ut till Nelly Jönsson och hennes dotter Hanna. Vägen gick på andra sidan av huset och gick mot Hässleholm till höger i bilden.
[Bild] [Bild]
Av stämplar i Anders medlemsbok för Svenska Metallindustriarbetareförbundet så framgår det att han var uttagen i något slags konflikt som en strejk eller lockout under 20 veckor 1945 och då fick ersättning av förbundet som stöd för utebliven lön.

En söndag åkte Anders och Greta och de av barnen som var hemma tåg till havet och kolonin i Magnarp strax norr om Ängelholm för att hälsa på Lisbeth, Britt-Marie och Lilly som var där. De åkte tåg från Finja till Åstorp och sen bytte de tåg där till ett annat tåg som gick till Ängelholm och till slut åkte de buss till Magnarp och därifrån gick de till sist två km till kolonin. De åkte bara dit över dagen och nästan hela dagen gick åt till att resa.

[Bild] [Bild]
Ett foto av Greta som troligen är taget någon gång vid jul något av de år de bodde i Hörlinge. Ett foto av Anders vid svarven som han arbetade med på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe. Vi har fotograferat av fotot på Tyringe museum från en tavla där det finns foton på alla anställda på Skandinaviska Chuckfabriken 1952.

Här är två foton från 1952 där alla åtta barnen finns med.

[Bild] [Bild]
På det här fotot från 1952 ser man Britt-Marie, Lilly och Lisbeth från vänster i bakre raden. Sven sitter i Anders knä och Bo sitter i Gretas knä. Till höger om Greta står Ingrid och längst fram till vänster sitter Erling och till höger om honom sitter Börje. På det här fotot från 1952 ser man Britt-Marie, Lisbeth och Lilly från vänster i bakre raden och Ingrid, Sven, Bo, Börje och Erling från vänster i främre raden. Man ser en hundgård i bakgrunden till vänster och gaveln för boningshuset till höger. Vägen förbi huset går i bakgrunden där man ser en stolpe.

[Bild] Ett foto av Hörlinge 1 taget 1956. Barnen i Hörlinge samlades ofta på tomten hemma hos Anders och Greta och ders barn. Anders var ofta trött på det för när han röjde upp efter dem så såg det likadant ut igen efter en vecka.

Anders och Gretas barns skolgång i Hörlinge och Tyringe

[Bild] Ett foto från skolan i Hörlinge där man ser Gun-Britt Johansson, Ingemar Nilsson, Ingvar Svensson (som brukade kallas för lille-Per), Erling och Mona Dahl.

Anders och Gretas barn gick i årskurs ett till sex i Hörlinge folkskola, som inte låg långt från huset Hörlinge 1 där de bodde. Årskurs sju och åtta gick de i Tyringe. För Börje som gick årskurs 8 i Tyringe så handlade det mest om yrkesinriktad metallslöjd i den årskursen. Det var aldrig tal om att någon av de som var arbetarbarn skulle fortsätta i läroverket i Hässleholm för det kostade mycket och de var många barn.

[Bild] Ett foto från från skolan i Hörlinge från 1956 där man ser Börje när han gick i sjätte klass, Ingrid när hon gick i tredje klass och andra elever från klasserna 3, 4, 5 och 6. Vad lärarinnan till vänster hette vet vi inte men läraren till höger hette John Persson och han brukade kallas för Molle.
Eleverna heter från vänster i bakre raden Berit Lundström, Kerstin Borgström, Kerstin Svensson, Gun-Britt och Anita. I den mellersta raden heter eleverna Eva Borgström, Ingrid, Hjördis Torkilsson, Ulla Dahl, Monica Lundström och Margaretha. I den främre raden heter eleverna Kenneth Brorsson, Allan Larsson, Börje Andersson, Roland Larsson och Bert Svensson.

I klasslistorna för årskurs 1-2 år 1952 till årskurs 3-6 år 1957 i Hörlinge folkskola ser man Erling och Börje nämnas flera gånger med Anders som deras målsman.

[Bild] [Bild]
Skolan i Hörlinge som den såg ut hösten 2012. Skolan i Tyringe som den såg ut hösten 2012.
[Bild] Börje konfirmerades den 12 juli 1958 i Finja kyrka då han var 13 år och här syns han längst till vänster i raden i mitten.
[Bild] [Bild]
Vid konfirmationen fick Börje en liten fin psalmbok av Nelly och Hanna som hyrde en bostad i huset i Hörlinge 1 där han växte upp. Finja kyrka som den såg ut hösten 2012.
[Bild]
Fotot till Gretas första körkort som skrevs ut den 18 november 1958.
[Bild] [Bild]
Från vänster ser man Torsten Brostedt och Hugo Jepsson från Tyringe, som brukade jobba ihop med Anders på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe, och till höger ser man Greta. Till vänster ser man Valfrid Björk, som var direktör på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe, och till höger ser man Anders, som var klubbordförande på fabriken, i samband med ett jubileum för fabriken. Fotot är taget i slutet på 50-talet eller början av 60-talet.
[Bild]
Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe som den såg ut hösten 2012.

Det första arbetet för alla barnen har varit att plocka potatis. Potatisen plockades för hand och två fick gå och tömma korgarna i traktorvagnen och det gjorde de bl.a. på Hörlingegården en bit från huset i Hörlinge där de bodde men Börje och Britt-Marie var på många andra ställen också hos bönderna och plockade potatis.

Erling började arbeta hos Lövgrens bilverkstad i Finja och fick börja lära sig skruva i bilar i juni 1958 när han slutat årskurs 8 i Tyringe och var 15 år gammal. Han var sen kvar där i ett och ett halvt år, till nyår 1959.

Ovanvåningen i huset i Hörlinge var tom men Börje gjorde ett rum åt sig där med en fotogenkamin när han var omkring 14 år gammal. Den sommar då han slutat skolan när han fortfarande bara var 14 år gammal började han också arbeta på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe där Anders också arbetade. Han slutade skolan på fredagen och började direkt på på Skandinaviska Chuckfabriken måndagen.

[Bild] [Bild] [Bild]
I juni 1959 då han fortfarande bara var 14 år började Börje arbeta på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe där hans far, Anders Andersson, också arbetade och i augusti 1960 då han ännu inte hade fyllt 16 år gick han med i Metallindustriarbetarförbundets avdelning 88. På bilderna ovan ser man hans medlemsbok och på bilden till höger ser man hur de har stämplat för varje vecka som han betalat sin medlemsavgift under 1960.

När Börje började på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe så fick han börja som springpojke och det jobbet fick han ta över efter sin kusin som var son till Karl Gustaf, som också arbetade på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe. Börje var springpojke i ett halvår och han fick 1,60 kr i timmen som lön för det.

Som springpojke fick han köra med en trehjulig cykel och hämta verktyg och de hade en tuta som de tutade i med tre korta signaler när han skulle komma till ett ställe. Ibland när de skulle jobba över så fick han cykla hem och hämta mackor och kaffe till dem och en gång när han hade tagit en vanlig cykel så hoppade termosen av cykeln när han cyklade över järnvägen. Termosen höll men plastmuggen som man dricker ur sprack.

Efter sitt halvår som springpojke fick han stå vid en maskin. De gjorde själva alla skruvarna ede behövde på Skandinaviska Chuckfabriken och det skulle göras sexkantshål i skruvarna och det var det som Börje stod och gjorde. Så småningom fick han börja svarva lite också.

[Bild] Erling på fartyget som han arbetade på. Precis efter nyår 1959, knappt två månader innan han skulle fylla 17 år, fick Erling anställning på ett fraktfartyg som fraktade olja. Han fick traktamente och pengar till resa och fick sen på egen hand ta sig till Liverpool där han skulle mönstra på fartyget.

Han skickade hem ett vykort när han kom till London och en dag när Lisbeth kom hem så hade kortet kommit och Greta berättade för henne att Erling hade skrivit att han hade kommit till London nu och att han tyckte att det var en skitig stad eftersom allting var bara svart av sot.

När han mönstrat på fartyget i Liverpool så gick det först till Göteborg. Därefter gick det till Persiska viken och gick sen till olika platser i Stilla havet och på Indiska oceanen under ett halvår. På fotot till höger ser man han honom på fartyget som han arbetade på.

Han kom hem igen i slutet av juli och det var meningen att han skulle åka iväg fler gånger men han träffade Greta som sen blev hans fru och därför åkte han inte fler gånger utan började istället arbeta på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe.

[Bild] Thore och Lilly. Av barnen så var Lilly den som flyttade hemifrån först och hon gifte sig med Rolf Thore Nilsson som föddes i Vankiva den 24 juni 1934. De fick en son med namnet Anders Kennet som föddes den 16 augusti 1954. Vid folkräkningen 1970 bodde familjen på Andra Avenyen 4B i Hässleholm men vid folkräkningen 1980 hade Lilly och Thore flyttat till Långkroksvägen 35 i Hässleholm och Kennet hade flyttat hemifrån.

[Bild] Någon gång före 1980 gifte sig Kennet med Björg Marguerite Norbeck-Holm som föddes i Vittsjö församling den 18 januari 1955. De bodde i Mala 1980 och den 19 december 1980 fick de dottern Anna Katarina. Några år senare skiljde Kennet och Björg sig och Björg och Anna flyttade till Falkenberg. Den 30 augusti 1985 gifte sig Kennet med Annette Marie Kramer som föddes i Huddinge den 24 maj 1959 och 1990 bodde de på Skolgatan 9B i Hässleholm . Senare bodde Kennet på Norregatan 14 i Hässleholm .

Lisbeth och Britt-Marie fick arbete i Hässleholm och flyttade dit så småningom för att inte ha så långt till arbetet men 1960 flyttade Lisbeth till Halmstad och den 23 september 1961 gifte hon sig i Finja kyrka med Carl-Ingvar Ericsson som föddes i Halmstad den 27 januari 1940.

[Bild] Lisbeths bröllop i Finja kyrka den 23 september 1961. Från vänster ser man Jonnys pappa Börje som den tredje personen. Den andra och tredje personen till höger om Lisbeth och Carl-Ingvar är Jonnys farmor Greta Andersson och hans farfar Anders Andersson. Den fjärde personen från höger är Britt-Marie och den andra personen från höger är hennes man Knut Johansson. Längst till höger står Lilly.

Den 7 mars 1962 fick Lisbeth och Carl-Ingvar sonen Carl Stefan Joachim och den 21 augusti 1965 fick de sonen Per Thomas. Familjen bodde på Gymnasiegatan 14 i Halmstad men Joachim flyttade hemifrån någon gång före 1990 och Lisbeth och Carl-Ingvar skiljde sig den 10 oktober 1989, och då flyttade Lisbeth till Brogatan 43 i Halmstad Numera bor Lisbeth på Wallbergsgatan 6 i Halmstad medan Carl-Ingvar fortfarande bor kvar på Gymnasiegatan 14.

[Bild] Knut och Britt-Marie. Britt-Marie gifte sig med Knut Lennart Johansson som föddes i Gumlösa den 17 februari 1938 och de fick sönerna Ulf Tommy som föddes den 9 december 1960 och Björn Håkan som föddes den 29 januari 1963, och de bodde på Nyodlingsvägen 18 i Tormestorp .

[Bild] Björns konfirmation. Den 20 februari 1987 gifte Björn sig med Åse Catarina Janeht Nilsson som föddes i Harlösa den 13 juni 1963. De fick en son med namnet Henrik Björn den 4 april 1986 och en dotter med namnet Catrin Åse den 5 april 1988. De bodde på Vetevägen 22 i Vinslöv 1990 men senare bodde de på Klövervägen 3 i Vinslöv .

Någon gång i slutet av 1961 blev Anders ovän med Valfrid Björk, som var direktör på Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe, och sa därför upp sig. Vid samma tid sökte företaget Carlsson & Möller i Bjärnum omkring 20 personer så Erling och Börje, som också arbetade hos Skandinaviska Chuckfabriken i Tyringe, sa också upp sig, och i januari 1962 började Anders, Erling och Börje arbeta hos Carlsson & Möller istället. Börje började arbeta där när han var 16 år och arbetade sedan där i fyra år.

Carlsson & Möller höll på med legotillverkning av småbitar som de svarvade och fräste, och de flyttade från Malmö till Bjärnum 1960 eller 1961. Fabriken låg längs vägen mot Verum omkring två km från Bjärnum.

Någon gång i början av 1962 lämnade Anders och Greta och de av barnen som fortfarande bodde kvar hemma därför också Hörlinge 1 där de hade bott i mer än 20 år och flyttade till ett hus på Norra Vägen 32 i Bjärnum . Huset i Hörlinge sålde de till någon i Hässleholm för 10 000.

[Bild] [Bild]
Huset i Hörlinge som det ser ut numera. Huset i Hörlinge som det såg ut hösten 2012.

Foton från tiden i Bjärnum

[Bild] I Laxvik för sol och bad i början av 60-talet. Från vänster ser man Kenneth, Bo med Joakim i famnen, Lisbeth, Ingrid, Greta och Anders. Lisbeth hade flyttat till Halmstad vid den här tiden och eftersom det var nära till Laxvik så brukade hon också komma dit när de andra var där. Huset i Bjärnum var ett stort hus med gult tegel med källare och två våningar samt en vindsvåning och det låg i korsningen mellan Norra Vägen och Ringvägen och där bodde Anders och Greta sedan under resten av sitt liv tillsammans. Sven var det enda av deras barn som fortfarande bodde kvar hemma 1970 och de hyrde ut en liten lägenhet på andra våningen i huset till det grekiska paret Petros och Zografia Doulgeroudis och deras nyfödda barn Magdalini. Bo och hans familj besökte Petros och hans familj i Grekland 1982 och har fortfarande kontakt med dem.

Till skillnad från hur det var i Tyringe så fanns det bara 7-årig skola i Bjärnum och Ingrid som hade gått ett par månader i årskurs åtta i Tyringe fick sluta när de flyttade till Bjärnum. Det fanns också någon fortsättningsskola på sex veckor. Sven gick i sjunde klass i Tyringe så när de flyttade till Bjärnum fick han gå färdigt i årskurs sju där och också sluta sen.

[Bild] [Bild]
Anders på sitt arbete hos Carlsson & Möller i Bjärnum. Fotot har tagits av Kenth Johnsson som var en kollega till honom, Erling och Börje och Kenth var 16-17 år något när han tog fotot. På något jubileum som Metallindustriarbetarförbundet hade på Björksäter i Hässleholm någon gång i mitten av 60-talet. På bilden ser man från vänster Inger Andersson, Börje Andersson, Anders och Sven Andersson.

Börje gjorde lumpen på A3 i Norra Åsum utanför Kristianstad och här finns det två bilder från den tiden.

[Bild] [Bild]
Ett foto från A3 i Norra Åsum utanför Kristianstad troligen taget under vintern 1964-1965. Börje syns i bilden som den fjärde från höger och de är på väg ut till en övning. Ett foto troligen taget under våren 1965 under en övning på Revinge Hed nära Brösarp. Börje syns till höger i bilden.

[Bild] Greta, Stefan, Tony och Erling. Den 25 juni 1965 gifte sig Erling med Greta Viola, som föddes i Hässleholm den 5 mars 1946, och de fick sönerna Lars Tony den 20 januari 1968 och Jan Stefan den 5 januari 1970. De bodde redan då på Martin P Nilssons väg 4 i Ballingslöv och Erling och Greta bor fortfarande där.

[Bild] Våren 1966. Till vänster i bilden syns Anders och bakom honom Britt-Marie Johansson och hennes son Ulf Johansson. Sedan kommer Greta, Britt-Maries man Knut Johansson och framför honom står Lisbeths Ericssons son Joakim och bakom honom hans och Britt-Maries son Björn. Längst till höger står Lisbeth Ericsson med sin son Thomas i vagnen.
[Bild] Ett tidigt foto där man ser Jonny, Göran, Inger och Börje. Den 18 mars 1967 gifte sig Börje med Inger Margaret Kristiansson som föddes i Brönnestad den 3 april 1947. De fick barnen Jonny som födes den 2 juli 1967, Göran som födes den 12 april 1969 och Ola som föddes den 3 juli 1974. På sidan om Jonnys föräldrar berättar vi mer om dem.
[Bild] Marie och Peter. Bara knappt fyra månader senare, den 8 juli 1967 gifte sig Ingrid med Kjell Eliasson som föddes i Hässleholm den 27 april 1945. De fick en dotter med namnet Eva Marie den 31 december 1967 och en son med namnet Peter Torvald den 16 februari 1970 och då bodde de på Drivhusvägen 55A i Hässleholm . 1980 bodde de på Skomakaregatan 8 i Hässleholm men senare flyttade Ingrid och Kjell till Lavendelvägen 11 i Hässleholm .
[Bild] [Bild]
Bo på sitt arbete på Bjärnums Färg påSödra vägen i Bjärnum, 1968. Ett foto till Gretas körkort.

Lördagen den 7 augusti 1971 gifte Bo sig med Anne-Mari Irene Andersson i Tutaryds gamla träkyrka öster om Ljungby i Småland och många från släkten var med och syns på bilderna nedan från deras bröllop. Hon föddes i Ljungby den 29 juli 1951.

[Bild] [Bild]
Från vänster ser man Inger Jonasson från Ljungby som brudtärna, Bo, Ann-Marie och Christer Gustavsson från Ljungby som bestman. Inger Jonasson och Christer Gustavsson var vänner till Bo och Ann-Marie och Ann-Marie och Inger Jonasson arbetade ihop på en frisersalong. Fotot är taget i entrén till kyrkan. Från vänster ser man (1), Ulla Winterquist med vit kjol, Inger Andersson med mörk kjol, Marianne Andersson, Nancy Skoog i blå klänning, Henry Skoog skymd bakom Anita Johnsson i röd klänning, Britt-Marie Johansson med ljus kofta, (?), (?) i röd klänning, Inger Johnsson från Ljungby som brudtärna, Bo, Ann-Marie, Christer Gustavsson från Ljungby som bestman, Anders Andersson, Inga-Britt Andersson, Greta Andersson i blå klänning, Thore Nilsson, Knut Johansson, Börje Andersson och Rolf Delcomyn framför några som inte syns.
[Bild] [Bild]
Från vänster ser man Henry Skoog från Ljungby, Knut Johansson, Bo, Ann-Marie framför Thore Nilsson och Agne Jonasson. Från vänster ser man Ingrid Eliasson framför Ingrid Sandstet från Ljungby, Lilly Nilsson, Knut Johansson, Greta Andersson, (?) skymd bakom Anders Andersson, Kjell Eliasson och Thore Nilsson.
[Bild] [Bild]
Från vänster ser man ryggen för (1), (2), Berta Nilsson skymd bakom Maj-Britt Andersson från Ljungby i blommig klänning, Monica Andersson framför Dagny Svensson, Einar Svensson i mörk kostym, (8), Ulla Winterquist, (10), (11) bakom Inger Andersson i mörk kjol, Ingvar Ericsson, Marianne Andersson, Lisbeth Ericsson, Nancy Skoog i blå klänning, Anita Jonasson, Agne Jonasson, Maja Winterquist, Henry Skoog, Stig Winterquist. Från vänster ser man Inga-Britt Andersson, Birger Andersson, Ann-Marie, Bo, Anders och Greta.
[Bild] Ett tidigt foto där man ser Ann-Mari med Eva-Lena i famnen och Bo med Ulrika i famnen. Bo och Ann-Marie bodde sedan på Majgatan 4 i Bjärnum och fick döttrarna Anna Ulrika Jeanette den 19 januari 1970, Eva-Lena Maria den 14 juni 1973, Linda Susanne den 5 april 1975 och Ida Teolina den 14 juli 1988. Senare flyttade Bo och Ann-Marie till Skördevägen 4B i Skummeslövsstrand .
[Bild] Ett tidigt foto där man ser Marianne med Jonas i famnen och Sven. Sven flyttade ihop med Linnea Marianne Andersson som föddes i Vittsjö den 17 november 1950 och den 8 december 1973 fick de en son med namnet Sven Jonas Fredrik. Senare flyttade de till Altes väg 5 i Bjärnum . Den 26 juni 1975 fick de dottern Sofi Linnéa Terese och den 6 maj 1978 fick de sonen Nils David Oskar.
[Bild] [Bild]
Greta på Norra vägen 32 i Bjärnum 1975 med Susanne som är dotter till Bo och Ann-Mari till vänster och Terese som är dotter till Sven och Marianne till höger. Bo Andersson i deras bostad på Majgatan 4 i Bjärnum troligen någon gång år 1975, 1976.
[Bild] [Bild]
Eva-Lena och Ulrika som påskkärringar på Norra vägen 32 i Bjärnum 1976. Eva-Lena och Ulrika som påskakärringar på Norra vägen 32 i Bjärnum 1976.
[Bild] [Bild]
Lilly och Thore hade en stuga i området Rågångsnabben i Sölvesborg och där de brukade hålla till ibland under sommaren.

Några foton från köket hos Anders och Greta på Norra Vägen 32 i Bjärnum .

[Bild] [Bild]
Från vänster ser man Sven med (?) i famnen, Anders, Bo skymd bakom Greta, Marianne, Erlings fru Greta och Inger i kanten. Från vänster ser man Ann-Mari, Greta skymd bakom Börje, Bo och en del av Svens arm.
[Bild] [Bild]
Från vänster ser man en del av Erlings fru Gretas arm, Inger, Sven, Börje och Bo i kanten. Från vänster ser man Inger, Erling, Börje och Ann-Mari.
[Bild] Norra Skånes nyhetsartikel om olyckan på Mallorcadär Ulf omkom den 11 juli 1979. Den 11 juli 1979 omkom Britt-Maries och Knuts son Ulf i en tragisk olycka då han var på en semesterresa till Mallorca och i bilden kan man läsa vad tidningen Norra Skåne skrev om händelsen.

Ulf blev bara 18 år gammal och han begravdes på kyrkogården i Brönnestad.

[Bild] [Bild]
Gravstenen på Ulfs grav i Brönnestad.
[Bild] En artikel i Norra Skåne, troligen år 1980, där man ser Britt-Marie som den tredje personen från vänster i den främre raden då hennes avgångsklass från 1955 firadesitt 25-årsjubileum.
[Bild] [Bild]
Fyra generationer på samma bild på släktträff i Vrams-Åvarps hembygdsgård i Billesholm 1982. Från vänster ser man Greta, Lilly Nilsson och Kenneth Nilsson med dottern Anna Nilsson i knät. Erlings och Gretas son Tonys konfirmation.
[Bild] [Bild]
Anders och Greta men vi känner inte till när fotot är taget. Ett foto av Greta och Anders som togs i Emmaljunga bygdegård då Greta fyllde 70 år 1983.

Anders dog den 23 februari 1986 medan de fortfarande bodde på Norra Vägen 32.

[Bild] Dödsannonsen för Anders som dog den 23 februari 1986. [Bild] Dödsannonsen för Thore som dog den27 februari 1989. Den 6 december 1985 skiljde Lilly och Thore sig och Thore flyttade till Östergatan 22B i Hässleholm där han sedan bodde tills han dog den 27 februari 1989 och begravdes i Vankiva.

[Bild] Gravstenen på Thores grav i Vankiva.

[Bild] Norra Skåne skrev en artikel om hur bl.a. Lilly fick en medalj efter atthon hade arbetat under en lång tid för Televerket. 1990 bodde Lilly fortfarande kvar på Långkroksvägen 35 i Hässleholm och bodde där resten av livet.

[Bild] [Bild] [Bild]
Dödsannonsen för Tony som dog den 31 december 1989. Gravstenen på Tonys grav i Stoby. Reportage om Tonys begravning den 10 januari 1990.

Britt-Marie och Knut skiljde sig den 15 januari 1987 och 1990 hade Britt-Marie flyttat ihop med Sven-Gunnar Svensson på Isopsgränden 16 i Hässleholm och Knut hade flyttat till Vegagatan 17 i Hässleholm . Knut dog den 19 december 2002 och begravdes i minneslunden på Hässleholms östra begravningsplats den 14 mars 2003. Senare flyttade Britt-Marie och Sven-Gunnar till Vetevägen 22 i Vinslöv .

Greta dog den 18 april 1993 och den 23 april 1993 begravdes hon på Norra Åkarps kyrkogård i Bjärnum där Anders redan var begravd.

[Bild] Dödsannonsen för Greta som dog den 18 april 1993. [Bild] [Bild] Gretas söner Erling och Bo var med och sänkte hennes kista då hon begravdes. [Bild] Reportage om Gretas begravning den 23 april 1993.

Greta begravdes på Norra Åkarps kyrkogård i Bjärnum den 23 april 1993 där Anders redan var begravd och i bilden nedan ser man vad Norra Skåne skrev om hennes begravning.

[Bild] [Bild]
Norra Åkarps kyrka som den såg ut 2006. Anders och Gretas gravsten på Norra Åkarps kyrkogård. Fotot togs 2006.

[Bild] Ett foto av branden 2003 som gjorde att huset på Norra Vägen 32 i Bjärnum som Anders och Greta bodde i brann ner. 2003, lång tid efter att Anders och Greta hade gått bort, så brann huset på Norra Vägen 32 ner och bilden till höger togs av tidningen Norra Skåne när det hände. Idag är allt som fanns kvar av huset borta och det som fanns kvar då vi var där var bara deras gamla garage. Jonny har dock varit i huset hos dem många gånger då han var liten. I garaget brukade det stå en Volkswagen lastbil som Anders och Jonnys pappa Börje brukade använda varje gång de flyttade sina bisamhällen till äppelodlingarna i trakterna runt Bjuv öster om Helsingborg under våren och sen flyttade hem dem igen under hösten.

[Bild] [Bild]
Tomten i korsningen mellan Norra vägen och Ringvägen i Bjärnum där huset Anders och Greta bodde i låg innan det revs. Fotot togs 2006. Det gamla garaget där den Volkswagen lastbil som Anders och Jonnys pappa Börje Andersson brukade använda varje gång de flyttade sina bisamhällen stod parkerad. Fotot togs 2006.

Lördagen den 10 augusti 2013 träffades alla Anders och Gretas barn hos Ingrid i Hässleholm och vi blev inbjudna att vara med då och träffa dem och be dem berätta vad de minns från tiden när de växte upp i Hörlinge och i Bjärnum och vi tog också det här gruppfotot av dem.

[Bild] I den bakre raden ser man från vänster Lilly Nilsson, Lisbeth Ericsson, Britt-Marie Johansson och Erling Andersson. I den främre raden ser man Börje Andersson, Ingrid Eliasson, Sven Andersson och Bo Andersson. De står också i ordning från äldst till yngst i den ordning som vi räknade upp dem här.
[Bild] Dödsannonsen för Lilly som dog den 2 oktober 2013. Den 2 oktober 2013, bara knappt två månader efter att vi tog bilden ovan, så dog Lilly och den 15 november 2013 begravdes hon i minneslunden på Hässleholms östra begravningsplats.