Nils Anderssons förfäder

Nils Anderssons far hette Anders Johnsson och han föddes den 18 september 1837 i Östra Sallerup söder om Hörby. Innan Anders Johnsson träffade Nils Anderssons mor så var han gift med Anna Olsdotter som föddes den 19 maj 1840 i Degeberga och som syns i husförhörslängden för Borråkra i Degeberga för 1837-1849. De gifte sig den 27 oktober 1866 i Östra Sönnarslövs församling och Anders bodde då i Axeltorp i Everöd och var dräng och Anna i Borrestad 28 i Östra Sönnarslöv. Som man kan se i husförhörslängden för Axeltorp för 1866 i Everöd så kom Anders dit den 30 oktober 1864 och flyttade till Vittskövle den 27 oktober 1866, samma dag som han gifte sig med Anna Olsdotter. I husförhörslängden för Borrestad 28 för 1866 i Östra Sönnarslöv ser man att Anna gift sig med Anders och också flyttade till Vittskövle i oktober 1866.

Medan Anders och Anna bodde i Vittskövle så fick de en dotter och som alltså är halvsyster med Nils Andersson.

I Vittskövle bodde Anders och Hanna på Eskilstorps gård som man kan se i husförhörslängden för 1866-1868 och där kan man också se att de flyttade till Everöd den 17 november 1868 vilket bekräftas av husförhörslängden för Everöd 4 för 1869. I husförhörslängden för Everöd 4 för 1870 ser man att de flyttade till östra Vram den 5 november 1870 och den 4 januari 1871 dog Anna Olsdotter i samband med barnsbörd i Marielund i Östra Vram.

Nils Anderssons mor hette Margareta Andersson och hon föddes i Vä den 15 juli 1848. I husförhörslängden för Marielund i Östra Vram för 1872-1874 ser man att Anders blev änkling den 4 januari 1871 och att Margareta flyttade till honom den 12 november 1872. De gifte sig den 30 december 1872 i Östra Vram och fick sen fyra barn.

I husförhörslängden för Östra Vram för 1875-1879 står det att familjen flyttade till Träne den 8 augusti 1879 men eftersom Nils är född i Träne så måste de ha flyttat dit redan under våren 1879. I husförhörslängderna för Träne ser man att de bodde i Wenestad 19 under 1880-1882 och i Wenestad 31 under 1883, 1884-1890 och 1890-1891 och att de flyttade till Västra Vram den 26 maj 1891. I husförhörslängderna för Västra Vram ser man att de bodde i Sketiljunga 7 under 1891 och 1892-1899 och de bodde kvar där åtminstone i samband med folkräkningen år 1900.

I husförhörslängden för Wenestad 31 i Träne 1884-1890 ser man att Hanna flyttade hemifrån den 19 november 1890 men vi har inte hittat var hon flyttade hän. I folkräkningen för 1890 står det att hon bor ensam men inte var och att hon var frånvarande vid inskrivningen.

I husförhörslängden för Sketiljunga 7 i Västra Vram för 1892-1899 står det att Anders flyttade hemifrån till Önnestad den 26 november 1897 och han gifte sig med Elna Rosberg den 12 december 1897 enligt husförhörslängden för Önnestad 25 för 1896-1897. I husförhörslängden för Maltesholms cementfabrik i Östra Sönnarslöv för 1898-1900 och i folkräkningen för år 1900 står det att Anders var smed och att de bodde vid Maltesholms cementfabrik i Östra Sönnarslöv. De hade då fått två barn, Albert Harald som föddes 1898 i Västra Vram och Anna Maria som föddes 1899 i Östra Sönnarslöv.