Järnålders- och vikingastaden Uppåkra

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[Uppåkra]

En av broschyrerna är den om järnålders- och vikingastaden Uppåkra som berättar om det som var Lund till för tusen år sedan innan det som är Lund numera anlades av Danmarks kung Harald Blåtand. Uppåkra anlades redan omkring 100 år f.Kr. och blev norra Europas största järnålders- och vikingastad som var nästan 50 hektar stor alltså var sju gånger så stor som Birka som anlades utanför Stockholm först på 800-talet.

I broschyren kan man läsa om Uppåkras historia och se bilder av några av de mest intressanta fynden som har gjorts där. Man får också läsa om vad som talar för att Uppåkra troligen angreps av kung Harald Blåtand på 960-talet innan han sen anlade det som är Lund numera. Man kan följa med på en guidad visning i Uppåkra under sommaren mot betalning men med hjälp av Lunds ideella turistinformation Destinations broschyr kan man guida sig själv i Uppåkra utan att det kostar något och ändå få ut mer av det än om man hade följt med på en guidad visning.

[Kulthuset]
Platsen för det s.k. kulthuset.

[Utgrävning]
En av alla utgrävningar som har gjorts i Uppåkra.

[Skålen och bägaren]
Två av de finaste fynden som har gjorts i Uppåkra.