Kulturens utställningar

Kulturen har en lång rad olika permanenta kulturhistoriska utställningar och utöver det också tillfälliga utställningar som varierar från år till år. Dessutom innehåller de olika husen föremål som visar hur livet kan ha sett ut för de som har bott där. Georg Karlin ville visa föremålen i sina rätta miljöer i olika husen enligt något som han kallade för paviljongsystemet.

Metropolis - Lund på medeltiden

001.jpg

Utställningen Metropolis i bottenvåningen på det Vita huset handlar om Lund på medeltiden från omkring år 990, då den danske kungen Svend Tveskæg lät bygga en stavkyrka som det nya Lunds första biskopskyrka, och fram till i början av 1600-talet efter reformationen.

Namnet Metropolis kommer av att Lund kallades för Metropolis Daniae under tiden 1103 till 1133 då Lund var Danmarks huvudort och ärkebiskopssäte för hela Norden med biskop Asser som ärkebiskop.

002.jpg   003.jpg

Skånskt allmogeliv

004.jpg

I utställningen Skånskt allmogeliv på andra våningen i Allmogehallen skildras livet i de skånska byarna och gårdarna i under 1700-talet och början av 1800-talet. Bland annat visas skånskt byggnadsskick, böndernas mathållning och skånsk folkkonst.

Bevarandet av den skånska allmogekulturen var det första incitamentet till grundandet av Kulturhistoriska föreningen 1882. Stuginteriörerna som visas i den här utställningen har funnits där de visas ända sedan Kulturens södra område invigdes 1929 och de är den enda bevarade utställningen som finns kvar från den tiden.

005.jpg   006.jpg

Skånskt jordbruk

007.jpg

Utställningen Skånskt jordbruk i bottenvåningen i Allmogehallen visar redskap för plöjning, sådd och skörd som har använts i jordbruk i Skånes sydvästra del där Sveriges i särklass mest produktiva jord finns som en del av ett naturgeografiskt område som sträcker sig över Danmark och söderut i Nordeuropa.

008.jpg

Sydsvenskt fiske

009.jpg

Utställningen Sydsvenskt fiske i bottenvåningen i Allmogehallen visar fiskemetoder och redskap som användes i fisket i Halland, Östersjön och Öresund under 1800-talet. Bl.a. visas olika sydsvenska fiskebåtar, fiske med nät, juster och krok i Östersjön och Öresund och det skånska ålafisket.

010.jpg   011.jpg

Universitetsmuseet

I universitetsmuseet i det Lindforska huset finns en utställning om Lunds universitets historia från att vara ett landsortsuniversitet med knappt 100 studenter till dagens universitet med över 40 000 studenter. Utställningen berättar om några av alla de personer som har haft betydelse för universitetets utveckling och den kunskap som universitetet har skapat och förmedlat.

Bokkulturen – från A till Ö

Gutenbergs uppfinning kom till Lund då Lund blev svenskt universitet 1668 så i Lund har det tryckts böcker i mer än 300 år. I utställningen Bokkulturen – från A till Ö i det Berlingska huset visas boktryckarkonsten och bokens historia från bokstävernas begynnelse och läsandets utveckling till utvecklingen av internet.

I Lund skapades det klassiska typsnittet Berling av familjen Berling som har bott i det Berlingska huset och som drev det Berlingska tryckeriet i Lund från 1745. Tryckeriet låg först på Stora Gråbrödersgatan där Juridicum ligger nu och men på 1840-talet flyttades det till ett stort nyuppfört tegelhus som de lät bygga i hörnet mellan Lilla Gråbrödersgatan och Stora Gråbrödersgatan.

Att överleva – Röster från Ravensbrück

012.jpg

I utställningen Att överleva – Röster från Ravensbrück på andra våningen i det Vita huset visas föremål som samlades in när de vita bussarna kom till Lund 1945 med överlevande från det tyska koncentrationslägret Ravensbrück under andra världskriget.

132 000 kvinnor och barn var inspärrade i Ravensbrück som var det enda koncentrationslägret som uteslutande var avsett för kvinnor, främst från Polen. Många av kvinnorna dog av undernäring, misshandel, sjukdomar och medicinska experiment eller genom avrättningar i lägret.

I utställningen visas små saker som pappersbitar, tygbitar, tandborstskaft och liknande som t.ex. användes som kalendrar och kartor eller leksaker till barnen i ett försök att behålla sin mänskliga värdighet och överleva.

013.jpg   014.jpg

Vapen – makt över liv

I utställningen Vapen – makt över liv på bottenvåningen i Textilhallen visas vapen från Kulturens vapensamling. Bl.a. visas ett bildspel om Slaget vid Lund, snapplåsgevär gjorda i norra Skåne i Göingebygden på 1600-talet, Rutger von Aschebergs fältservis i tenn och en kyllerrock av älghud.

Modernismen – en ny konst en ny värld

I utställning Modernismen – en ny konst en ny värld på tredje våningen i det Vita huset visas Kulturens samlingar av 1900-talets konst och konsthantverk med Lunds två modernister målaren Gösta Adrian-Nilsson (GAN) och silversmeden Wiwen Nilsson som utgångspunkt. I utställningen visas modernismens arkitektur, måleri, konsthantverk, design, film och scenkonst från första hälften av 1900-talet.

Tidens rum

Utställningen Tidens rum i Borgarhuset visar bostadens och inredningens historia från frustugan på Glimmingehus på 1500-talet på bottenvåningen via mellanvåningens 1600- och 1700-talsrum till vindsvåningens miljöer från 1800-talet och början av 1900-talet. Utställningen visar hemmets rum för vila och arbetsmöten, fest och samvaro eftersom det var ofta var de rummen som bäst uttryckte tidens stil, familjens värderingar och samhällsställning.

Folkkonst & Design

Utställningen Folkkonst & Design som man kommer in till genom Ystadhuset vid dansbanan eller genom Brahehuset vid lekplatsen visar bl.a. byggnadskultur genom byggnadstekniker, byggnadsmaterial, verktyg och andra redskap, folkliga skånska dräkter i kontrast till nutida design, bröllopstraditioner och konst och design som har skapats med det folkliga som inspiration.

Kulturernas glas – från Egypten till Orrefors

Utställningen Kulturernas glas – från Egypten till Orrefors på andra våningen i Textilhallen visar glas från Kulturens glassamling med bl.a. syriskt glas från 200-talet, persiskt från 800-talet, venetianskt renässansglas, böhmiskt, tyskt och engelskt glas från 1600-och 1700-talen, glas från Kungsholms glasbruk som anlades 1676 och glas från Skånska glasbruket i Perstorp som startade 1693.

Textilt – tekniker och material

Utställningen Textilt – tekniker och material på entréplan i Textilhallen med föremål från Kulturens samling av textil visar vävtekniker, mönstertryck, broderi och spets från första årtusendet fram till dagens designindustri. Utställningen visar både skånsk textil och textil från fjärran länder och såväl vardagstextilier som folkliga vävnader.

Ting för lek

Utställningen Ting för lek börjar med tidsresan vid Lekloftet bredvid Arbetarbostaden och visas barnens, leksakernas, lekens och inlärandets historia. Utställningen berättar om flickan Hanna som bodde i Blekingegården när den stod i Jämshögs socken i Blekinge i början av 1800-talet och om pojken Ninne som bodde i Arbetarbostaden på 1930-talet. På Lekloftet visas bl.a. ett dockskåp, ett stort julträd med paket att titta i och en kopia av den gunghäst som kung Karl XII hade när han var prins.