Skånska landstinget och kungahyllningarna

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[landstinget]

En av broschyrerna är den om skånska landstinget och kungahyllningarna som berättar om de tre platserna Arendala tingsplats, där den danske kungen troligen höll ting i Skåne redan från slutet av 960-talet, Stortorget i Lund där skånska landstinget höll till en tid under 1100-talet och Lerbäckshög där skånska landstinget sedan höll till under resten av medeltiden till i början av 1600-talet. I broschyren kan man läsa lite om landstingets historia och om några av alla de kungar och regenter som hyllats som tronföljare vid landstinget. Broschyren ger vägvisning så att man kan hyra cykel i Lund och cykla till landstingsplatserna som en utflykt från Lund en vacker dag under sommaren.

[Arendala]
Arendala tingsplats som var platsen för skånska landstinget från slutet av 960-talet till in på 1100-talet.

[Stortorget]
Stortorget i Lund som var platsen för skånska landstinget på 1100-talet.

[Lerbäckshög]
Lerbäckshög som var platsen för skånska landstinget från slutet av 1100-talet till början av 1600-talet.