Information om Destination Lund

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund är inte samma sak som Lunds kommunala turistbyrå utan en helt ideell och kommersiellt oberoende verksamhet som startade 2017 för att informera om Lund som besöksmål och ge service för turister och besökare. Destination Lund har ingen turistbyrå men numera är det ändå få som behöver någon turistbyrå och därför är det också allt fler kommuner som slutar ha någon turistbyrå.

Destination Lund finns i Facebook, Instagram, YouTube, Google Drive, Google Maps och i en blogg.

[Facebook] [Instagram] [YouTube] [Google Drive] [Google Maps] [Blogspot]

Bästa sättet att kontakta Destination Lund är genom att skicka ett meddelande till Destination Lunds svenska Facebooksida.

[Destination Lund]

Destination Lund drivs med informellt och kollektivt ledarskap av en arbetsgrupp med aktiva medlemmar som arbetar helt ideellt och oavlönat med Destination Lunds verksamhet så mycket var och en själv hinner och vill göra. Destination Lund drivs med nollbudget utan några som helst ekonomiska resurser så därför finns Destination Lunds turistinformation bara på internet. Destination Lunds turistinformation är dock helt gratis och innehåller inte någon som helst kommersiell reklam som det är i den knapphändiga turistinformation som finns hos Lunds kommunala turistbyrå. Destination Lunds arbetsgrupp är också informell ledningsgrupp för Lunds turistförening som är organiserad som en Facebookgrupp i brist på ekonomiska resurser som behövs för att kunna bilda en formell förening också.

Destination Lunds mål och strategi

Destination Lunds mål är att främja turism till Lund eftersom ökad turism skulle ge Lunds butiker, restauranger, hotell och besöksmål fler kunder vilket skapar fler jobb, större skatteintäkter till Lunds kommun och ett roligare Lund för oss allihop. Destination Lunds strategi för att åstadkomma det är framför allt att göra turism av Lunds kulturhistoria eftersom det är det som är mest unikt med Lund. Det vill Destination Lund göra genom att göra konkret och koncentrerad turistinformation som gör sevärdheter och upplevelser av och om Lunds kulturhistoria. Destination Lunds arbetsmetodik bygger i hög grad på ständigt förbättringsarbete.

Destination Lund vill gärna samverka öppet, ömsesidigt och förtroendefullt med alla som vinner på att turismen till Lund ökar eller som har intressanta sevärdheter och upplevelser som Lunds besökare och turister kan ta del av. Destination Lund informerar gärna om andra verksamheter och deras evenemang om de bara har en öppet positiv inställning till Destination Lund och gärna också informerar sina kunder och följare om Destination Lunds turistinformation för att på så sätt bidra till att dra fler besökare till Lund.

Tyvärr har Lunds kommunala turistbyrå och dess partners inom besöksnäringen en negativ och i vissa fall direkt aggressiv inställning till Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Destination Lund ser inte turistbyrån och dess partners inom besöksnäringen som konkurrenter utan samverkar hellre så att hela Lund hjälps åt att informera om Lund som besöksmål i konkurrens med andra stora besöksmål. Det måste dock handla om riktig öppen, ömsesidig och förtroendefull samverkan som välkomnar de förändringar som behövs för att turismen till Lund ska öka.

Destination Lund]
Kulturhistorisk promenad med Destination Lund hösten 2018.