Lunds turistförening

Lunds turistförening är en ideell och kommersiellt oberoende verksamhet som vill främja turism till Lund genom att bl.a. driva Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Medlemskap i Lunds turistförening är tills vidare helt gratis och öppet för alla som ill bidra till eller främja föreningens verksamhet och ändamål att öka turismen till Lund. Man blir medlem genom att gå med i Lunds turistförenings Facebookgrupp.

[[Lunds turistförening]

Lunds turistförenings ändamål är att främja turism till Lund eftersom ökad turism skulle ge fler kunder och besökare till Lunds butiker, restauranger, hotell och besöksverksamheter som t.ex. museer. Det skapar nya jobb, ökade skatteintäkter för kommunen och ett roligare Lund för oss allihop. Titta gärna också igenom Lunds turistförenings presentation i Facebook.

Lunds turistförening startade i januari 2017 och har när det här skrivs nästan 150 medlemmar. Lunds turistförening startade som en reaktion mot att Lunds "officiella" kommunala turistinformation och dess turistbyrå nästan inte har någon turistinformation alls om Lund och att den de har är så dålig. Reseguider om Sverige berättar nästan inte heller något alls om Lund, speciellt inte Lunds kulturhistoriska sevärdheter, och ger på så sätt i kombination med den dåliga kommunala turistinformationen det felaktiga intrycket att det nästan inte finns något alls att se på och uppleva i Lund för turister. Lunds turistförening ser en mycket stor potential för ökad turism till Lund, inte minst eftersom så många enkla saker som fortfarande är ogjorda men som skulle kunna göra stor skillnad.

Lunds turistförening drivs tills vidare av en ledningsgrupp, eller arbetsgrupp som det kallas i Lunds turistförening, istället för av en styrelse. Lunds kommun ger inga som helst bidrag till driftskostnader för en förening som Lunds turistförening samtidigt som kommunen tar flera hundra upp till flera tusen för hyra av lokal för medlemsmöten. Därför drivs Lunds turistförening tills vidare också helt utan några ekonomiska medel vilket gör att föreningen inte heller kan betala något för sin verksamhet. En medlemsavgift skulle visserligen kunna finansiera vissa driftskostnader men inte så att det räcker till både en webbplats och hyra av lokal för medlemsmöten också. Som man kan se i Lunds turistförenings presentation i Facebook så har Lunds turistförening ändå åstadkommit väldigt mycket redan trots att föreningen inte har några ekonomiska medel.

Samverka med Destination Lund

Lunds turistförening vill gärna samverka informellt med andra verksamheter inom besöksnäringen i Lund. Med besöksnäringen avses alla som är beroende av turism på olika sätt, som t.ex. butiker, restauranger, hotell och besöksverksamheter som t.ex. museer, och alla som anordnar olika slags evenemang. Lunds turistförening informerar och marknadsför gärna om verksamheter och evenemang i Lund som är intressanta för turister och andra besökare. Lunds turistförening kan också ställa upp med volontärer för verksamheter som är viktiga för turism på olika sätt. Men Lunds turistförening har som policy att samverkan måste vara öppen, ömsesidig och förtroendefull. Verksamheter som inte vill samverka med eller som tar avstånd från Lunds turistförening kan inte heller räkna med något stöd från Lunds turistförening. Lunds ideella turistinformation är mer än bara en kanal för gratis reklam.

Det bästa sättet andra verksamheter kan bidra till Lunds turistförening är genom att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida och då och då dela relevanta inlägg från den sidan eller annan information från Destination Lund på sin egen sida. Ett hotell kan t.ex. dela en länk till Destination Lunds broschyrer som finns i Google Drive i ett inlägg till sina följare för att ge dem en anledning att tillbringa en weekend på deras hotell i Lund. Svårare än så behöver det inte vara.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har mycket turistinformation som kan motivera turister och andra besökare att komma till Lund men bara om den informationen når så många som möjligt. Till skillnad från t.ex. Lunds "officiella" kommunala turistinformation och dess turistbyrå så har inte Destination Lund möjlighet att betala Facebook för att sprida inläggen som reklam. Det enklaste och allra minsta alla kan göra för att bidra till Lunds turistförenings ambition om att öka turismen till Lund är genom att dela Destination Lunds Facebookinlägg.

Kontakta gärna Destination Lund om du vill bidra till Destination Lunds verksamhet på något sätt eller vill samverka med Destination Lund. Berätta också om du har idéer eller förslag på hur Destination Lund kan informera om Lund som besöksmål på fler sätt. Destination Lund bygger på den gemensamma och kreativa sprängkraften från många!