Tegnérmuseet

 
001.jpg
En målning av Esaias
Tegnér från omkring
år 1826.

Esaias Tegnér var en av Sveriges mest berömda skalder, ledamot av Svenska Akademien, riksdagsman och professor i Grekiska vid Lunds universitet och senare också biskop i Växjö. 1813 till 1826 bodde han och hans familj på en gård i centrala Lund och medan han bodde där skrev han de flesta av de dikter som gjort honom berömd både i Sverige och utomlands.

I det lilla hus på Stora Gråbrödersgatan 11 i Lund som är allt som återstår av gården idag finns det numera ett litet museum om honom. Museet ägs av Tegnérstiftelsen men förvaltas av Kulturen i Lund och det är öppet på lördagar under sommaren. På Kulturens sida om Tegnérmuseet finns mer information.

 
002.jpg
Tegnérmuseet på Stora Gråbrödersgatan 11 i centrala Lund.

Esaias Tegnér föddes i Kyrkerud i By socken i Värmland den 13 november 1782 som den yngste sonen i en prästfamilj.

003.png
Esaias Tegnérs födelseattest i kyrkans födelsebok för By socken i Värmland för 1782.

004.jpg Hans far dog 1792 och då var två av hans bröder studenter vid Lunds universitet och 1799 blev han själv också student vid Lunds universitet. 1812 utnämndes han till professor i Grekiska och 1813 köpte han och hans hustru den gård som låg längs med Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan i centrala Lund där museet om honom nu finns inrymt.

Huset byggdes på 1760-talet och var ett hörnhus som sträckte sig omkring 20 meter längs Klostergatan och lika mycket längs Stora Gråbrödersgatan. Det fanns stall, lada och uthus runt en gårdsplan och det fanns en trädgård bakom gården.

Större delen av huset revs på 1870-talet och det som återstår idag och som är där Tegnérmuseet nu är inrymt är matsalen, arbetsrummet, köket och spiskammaren. Inventarierna som finns där är huvudsakligen gåvor från Esaias Tegnérs barn och deras familjer.

005.jpg   006.jpg
När man kommer in i museet så är matsalen det första rummet man kommer in i.
 
007.jpg
Kopparstick av kung Carl XIV
Johan som hänger i matsalen.

Till vänster om ingången när man kommer in i matsalen som är det första rum som man kommer in i hänger det ett kopparstick av kung Carl XIV Johan och som Esaias Tegnér fick som en personlig gåva från kungen.

008.jpg
Esaias Tegnérs födelsehem i Kyrkerud.

I nästa rum som är Esaias Tegnérs arbetsrum finns det bl.a. ett skåp med böcker som är rester av hans en gång i tiden omfattande bibliotek.

I rummet finns också flera av hans personliga ägodelar bevarade och på väggen hänger det en vacker målning av hans födelsehem i Kyrkerud i Värmland.

 
009.jpg   010.jpg
Arbetsrummet där Esaias Tegnér arbetade och skrev de dikter som gjorde honom till en berömd skald.

Köket med dess tegelgolv är till största delen bevarat som det sett ut sedan huset byggdes.

011.jpg   012.jpg
Köket Spiskammaren

I spiskammaren finns det montrar som innehåller några av Esaias Tegnérs personliga ägodelar som har bevarats, bl.a. vigselringar, glasögon, kammar m.m.

013.jpg   014.jpg
Lagerkransen som Esaias Tegnér hade när han promoverades till doktor vid Lunds universitet under doktorspromoveringen i Lunds domkyrka. Esaias Tegnérs glasögon och glasögonetui på en av hans diktsamlingar.
015.jpg
En släkttavla som visar hur Esaias Tegnér var släkt
med Erik Geijer, Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf.

På väggen i spiskammaren hänger det en tavla med ett släktträd som visar hur Esaias Tegnér dessutom var avlägsen släkting med de tre berömda personerna Erik Geijer, Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf.

016.jpg
Staty av Esaias Tegnér på
Tegnérsplatsen i Lund.

1853 invigdes en staty av Esaias Tegnér på Tegnérsplatsen utanför AF-borgen i Lundagård. Statyn har gjorts av skulptören Carl Gustaf Qvarnström.