Kulturhistoriska museet Kulturen

Det kulturhistoriska friluftsmuseet Kulturen som drivs av den ideella Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige är ett av Lunds främsta sevärdheter och besöksmål med över 200 000 besökare varje år. Men Kulturen är inte bara ett kultur- och hembygdshistoriskt museum. Det är också platsen för många återkommande evenemang i Lund varje år.

001.jpg
Kulturhistoriska friluftsmuseet Kulturens huvudbyggnad och entré i det s.k. Vita huset.

Kulturen - Sveriges näst äldsta friluftsmuseum

Under andra hälften av 1800-talet växte det fram ett intresse för hembygdens historia och kultur. 1866 bildades de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och 1875 bildades en skånsk landmålsförening för att dokumentera och bevara skånsk dialekt.

002.jpg
Kulturens grundare Georg Karlin.

Prästsonen Georg Karlin från Huaröd i östra Skåne kom till de här föreningarna som ung student någon gång omkring år 1880 och med dem som utgångspunkt var han med och bildade Kulturhistoriska föreningen i november 1882.

Georg Karlin gjorde uppteckningar på folkmål men han blev också en ivrig samlare och uppköpare av allmogeföremål och snart började det som samlats in också visas upp för allmänheten i olika lokaler. Vid den tiden började idén om att skapa friluftsmuseer växa fram och Artur Hazelius som grundat Nordiska museet i Stockholm 1873 hann först genom att öppna Skansen 1891 som därmed blev Sveriges första friluftsmuseum.

003.jpg
Herrehuset, Kulturens första hus som köptes
av Kulturhistoriska föreningen 1890.

Georg Karlin lyckades övertyga sin styrelse om att köpa den s.k. Tollska fastigheten, som numera kallas för Herrehuset och som blev Kulturens första hus, och dess stora trädgård 1890 och Lusthuset som fortfarande står på sin ursprungliga plats följde med i köpet.

Blekingegården blev sedan det första huset som Georg Karlin köpte in och flyttade till Kulturen för att visa den gamla allmogekulturen. Under 1891 byggdes Borgarhuset, delvis med material från ett gammalt korsvirkeshus som höll på att rivas i Malmö, och 1892 så hade Uranäsboden och Måketorpsboden också flyttats till Kulturens område.

Den 7 september 1892, bara elva månader efter att Skansen öppnat, så öppnade Kulturhistoriska föreningen museet Kulturen i en stor del av det området som numera är Kulturens norra område.

004.jpg
Bosebo kyrka som kom till Kulturen 1894.

Målet för Kulturen var från början att skildra den svenska kulturhistorien enligt det gamla ståndssamhället med adel, präster, borgare och bönder. Herrehuset, Borgarhuset och Blekingegården kompletterades därför 1894 med att Bosebo kyrka flyttades till Kulturen.

1898 utvidgades Kulturens område genom att den del av kvarteret där den Lindforska gården, där Universitetsmuseet finns numera, och de två studentkasernerna Locus Peccatorum, som kallas för syndernas hus på grund av det mord som utfördes där 1829, och Locus Virtutum, som kallas för dygdernas hus som motvikt till syndernas hus, köptes in och blev en del av Kulturen.

005.jpg
Studentkasernen Locus Peccatorum som
kallas för syndernas hus på grund av det
mord som utfördes där 1829.

1907 utvidgades Kulturens område ytterligare genom köp av fastigheterna Schlyterska huset, Ystadshuset och Rustmästarbostaden i det s.k. stadskvarteret. 1908 flyttades det medeltida Dekanhuset till Kulturen, 1911 det Berlingska huset och 1913 det Wahlbomska huset.

1924 flyttades Bosmålastugan till Kulturen för att visa hur indelta soldater bodde men sedan dess har det återställts så att det nu istället visar fattigsverige och samma år köptes arbetarbostaden som ligger kvar där den har funnits från början. 1925 flyttades den Thomanderska gården också till Kulturen.

006.jpg
Västra Vrams prästgård som kom till
Kulturen 1929.

Den 1 oktober 1926 köpte Kulturen det Vita huset med tomten som numera är Kulturens södra område och Allmogehallen av Lunds stad och det det Vita huset började byggas om för att bli ny entré och utställningsbyggnad åt Kulturen. Under 1927 flyttades Västra Vrams prästgård till det nya området och ställdes där textilhallen finns nu och Onsjöstugan flyttades också dit 1928 och ställdes där Västra Vrams prästgård finns nu. Det södra området kopplades ihop med det norra området med den gång under vägen som kommit att kallas för Kulturens undergång och 1929 öppnades sen det Vita huset som Kulturens nya entré.

1930 byggdes Brahehuset och Helsingborg-Halmstadshuset i stadskvarteret i det norra området för att skapa mer utställningsutrymmen. Hylla smedja flyttades till Kulturens södra område 1947 och 1957 byggdes Lundahallen också på det södra området. 1958 flyttades Västra Vrams prästgård dit där den står nu eftersom den stod i vägen för textilhallen som byggdes 1960. 1962 flyttades Onsjöstugan från det södra området till det norra området istället.

På sidan Kulturens hus berättar vi mer om vilka som levde i några av de olika husen som finns på Kulturen eller var husen kommer från och på sidan Kulturens utställningar berättar vi om många av de olika utställningar som finns att se på Kulturen.

Några av Kulturens olika evenemang

Kulturen är ett levande museum där det inte bara finns vackra gamla hus och utställningar utan också många olika kulturhistoriska evenemang och aktiviteter. Då och då under hela året kan man dessutom följa med på visningar i de gamla husen och få veta mer om hur de levde där en gång i tiden.

007.jpg
Skådespelet Tidsresan sommaren 2015 som handlade om Kulturen på Georg Karlins tid.
 
008.jpg
Dansuppvisning på dansbanan under
Folkmusikens dag i maj 2015.

Några av de återkommande evenemangen på Kulturen är Folkmusikens dag som firas i maj varje år, firandet av nationaldagen och midsommarfirandet i juni.

Ett av de finaste evenemangen är Kulturens julstök första adventshelgen varje år då det är gammaldags julmarknad på Kulturens norra område och julaktiviteter i många av de gamla husen.

Ett annat fint evenemang är luciakonserten i den gamla träkyrkan från Bosebo på Luciaafton den 12 december varje år där de levande ljusen ger ett väldigt vackert sken och riktigt mysig julstämning inne i den gamla träkyrkan.

009.jpg   010.jpg
Gammaldags julmarknad under Kulturens julstök. Luciakonsert med levande ljus i den gamla träkyrkan från Bosebo på Luciaafton den 12 december.

Hökeriet - Kulturens museiaffär

011.jpg
Kulturens museiaffär Hökeriet som Kulturen köpte 1962.

I Kulturens museiaffär Hökeriet som är en speceriaffär från sekelskiftet med tidstypisk inredning i hörnet mellan Tomegapsgatan och Sankt Annegatan kan man bl.a. köpa gammaldags hantverk, saft, sylt, leksaker och godis i strut och det finns även ett litet kafé där.

Affären som finns i ett litet gathus som byggdes 1827 öppnade 1855. 1957 lades affären ner och 1962 köpte Kulturen byggnaden och numera driver föreningen Hökeriets vänner vidare affären som en museiaffär.

 
012.jpg   013.jpg
Kulturens museiaffär Hökeriet.   Kaféet i Kulturens museiaffär Hökeriet.