Historiska museet vid Lunds Universitet

Historiska museet vid Lunds Universitet eller historiska museet som det brukar kallas finns i en byggnad bakom domkyrkan och som byggdes 1840 till 1845 för att bli biskopshus. Den togs dock aldrig i bruk som biskopshus utan blev istället hemvist för Lunds universitets fysiska och zoologiska institutioner. Efter en ombyggnad 1917 blev byggnaden hemvist för historiska museet och för arkeologisk forskning och undervisning vid Lunds universitet. Numera ingår domkyrkomuseet också som en del av historiska museet.

001.jpg

Museets tillfälliga utställningar på bottenvåningen

Museet har olika avdelningar på våning ett till tre och tillfälliga utställningar och andra aktiviteter på bottenvåningen samt en gångväg över gatan utanför till domkyrkomuseet.

002.jpg
Avdelningen för tillfälliga utställningar som numera har blivit lokal för museets aktiviteter.

Våren 2015 hade museet en tillfällig utställning på bottenvåningen med ett tema som de kallade för "Döden, ett bekymmer?" där mänskliga skelett från den anatomiska samlingen i Lund visades. Kvarlevorna visades på universitetets dåvarande anatomiska museum i början av 1900-talet. De kommer från kroppar som av olika skäl inte har begärts tillbaka av de anhöriga. I många fall handlar det om personer som har blivit avrättade eller som har tagit sina liv.

003.jpg   004.jpg
Montrar i den tillfälliga utställningen "Döden, ett bekymmer?" våren 2015."

Hösten 2015 hade museet en mycket omdiskuterad visning under en dag av den naturligt mumifierade kroppen efter Lunds biskop Peder Winstrup som dog de 7 december 1679. Han var biskop i Lund från 1638 då Skåne var en del av Danmark till 1679 då Skåne hade blivit en del av Sverige. Han var den som tog emot den svenske kungen Karl XI i Kungshuset kvällen den 4 december 1676 efter att den svenske kungen hade besegrat den danske kungen Christian V med över 9 000 som hade stupat.

005.jpg
Historiska museets chef Per Karsten bakom den mumifierade kroppen efter Lunds biskop Peder Winstrup.

I några montrar kunde man se på några av de föremål som hittades i den kista som Peder Winstrup vilade i.

006.jpg   007.jpg
De handskar som Peder Winstrup hade på sig
då han begravdes.
Örngottet till den kudde som Peder Winstrup
vilade på i kistan.

Intresset för att få se på den mumifierade kroppen efter Peder Winstrup var enormt och det var lång kö till utställningen under hela dagen.

008.jpg

Museets permanenta utställningar

På första våningen finns avdelningarna Kilian Stobæus Kuriosakabinett, Rydbecks Sten- & Bronssal och Barbaricum som visar fynd från järnålders- och vikingastaden Uppåkra.

Kilian Stobæus var en svensk naturforskare, läkare och historiker vid Lunds universitet som skänkte sina samlingar av naturföremål och fornsaker 1735 till Lunds universitet och därigenom lade grunden till det museum som idag har blivit historiska museet.

009.jpg   010.jpg
Kuriosakabinettet på första våningen. En himmelsglob som visas i Kuriosakabinettet.

Otto Rydbeck blev professor i förhistorisk och medeltida arkeologi vid Lunds universitet och var föreståndare för historiska museet mellan 1904 och 1938. I Rydbecks Sten- & Bronssal har museet försökt återskapa museiatmosfären från mellankrigstiden då han var föreståndare för historiska museet.

011.jpg   012.jpg
Rydbecks Sten- & Bronssal på första våningen.

I avdelningen Barbaricum finns det föremål från skånsk järnålder och vikingatid, framför allt fynd som har hittats i Skandinaviens största järnålders- och vikingastad Uppåkra alldeles söder om Lund.

013.jpg   014.jpg
Avdelningen Barbaricum där man kan se på föremål från skånsk järnålder.
 
015.jpg   016.jpg
Bilder av hur man tror att det tempel man har funnit rester efter i vikingastaden Uppåkra har sett ut. En massa olika lerkrukor som man har funnit vid utgrävningarna i vikingastaden Uppåkra.

På andra våningen finns historiska museets kyrksal, avdelningen för äldre kyrklig konst från skånska kyrkor, avdelningen Liturgium som visar medeltida skatter från skånska kyrkor och Myntkabinettet. Därifrån kommer man också till Domkyrkomuseet.

017.jpg   018.jpg
Kyrksalen på andra våningen i historiska museet. En dopfunt med dess vackra baldakin ovanför i ett av kyrksalens sidoskepp.
 
019.jpg   020.jpg
Avdelningen för äldre kyrklig konst. Liturgium som man kommer till från kyrksalen visar medeltida skatter från skånska kyrkor.

Något som är speciellt intressant att se på i Myntkabinettet är de olika mynt som har präglats för de danska kungar som haft inflytande över tillkomsten av dagens Lund och dess tidiga utveckling. En del av de mynten har sannolikt också präglats i Lund.

021.jpg   022.jpg
Myntkabinettet där man kan se historiska museets myntsamling med mynt, sedlar och medaljer som har hittats vid arkeologiska undersökningar i Skåne. Några av alla de mynt som har hittats vid utgrävningarna i vikingastaden Uppåkra.

Från kyrksalen på andra våningen kommer man till Domkyrkomuseet som finns i domkapitlets lokaler och där finns också Domkyrkomuseets skrudkammare där man bl.a. kan se på den mitra som burits på 1200-talet av Lunds ärkebiskop Anders Sunesen. Han är känd för att vara den som danskarna har att tacka för sin flagga, Dannebrogen.

023.jpg   024.jpg
För att komma till Domkyrkomuseum så går man via en bro över gatan utanför historiska museet. Arkitekten Helgo Zettervalls modell från 1870 som visar hur han ville förändra domkyrkans utseende.
 
025.jpg   026.jpg
Lektoriemuren som fanns kvar i domkyrkan fram till den renovering som slutfördes av arkitekten Helgo Zettervall 1880. Kyrksalen i Domkyrkomuseum.
 
027.jpg   028.jpg
I Domkyrkomuseums skrudkammare visas mässhakar och korkåpor som använts i domkyrkan från medeltiden och senare.

På tredje våningen finns Zoologiska salen och Antiksalen.

029.jpg   030.jpg
Temat för Zoologiska salen är Skånes fauna efter istiden. Mitt i salen står skelettet efter en 10 000 år gammal uroxe.
 
031.jpg   032.jpg
I Antiksalen visas skulpturer, mynt och keramik från Lunds universitets antiksamling. Kejsar Augustus som var den romerska kejsare som beslutade om skattskrivningen i Palestina vid tiden för Jesu födelse.