Svenska kyrkans kyrkor i Lund

Svenska kyrkans kyrkor i Lund ingår i Lunds pastorat som har sju församlingar och tillhör Torna kontrakt och sex av församlingarna har totalt elva kyrkor i Lund. Förutom Klosterkyrkan är Lunds domkyrka den enda av de medeltida kyrkorna innanför stadsgränsen i det gamla Lund som finns kvar. Danmark övergav den katolska kyrkan 1536 och 1537 befallde den danske kungen Christian III att alla kyrkor i Lund utom dessa två skulle rivas. Därför är de flesta av de övriga nuvarande kyrkorna i Lund inte så gamla.

Lunds domkyrkoförsamling

001.jpg
Lunds domkyrka.

Lunds domkyrka som byggdes i början av 1100-talet är inte bara biskopskyrka för Lunds stift. Den är också församlingskyrka för Lunds domkyrkoförsamling och över 90 000 firar gudstjänst där varje år.

Lunds domkyrka är också ett levande inslag i Lunds centrum där man kan höra kyrkklockorna ringa varje dag klockan 08:00, 12:00 och 21:00 förutom alla tillfällen då de ringer för att kalla till gudstjänst. Dessutom finns det ett klockspel som spelar en psalm under 30 sekunder varje dag klockan 09:00, 15:00 och 20:45.

Lunds domkyrka är ett av Lunds och Sveriges främsta besöksmål med omkring 700 000 besökare varje år och på vår sida om Lunds domkyrka kan man läsa mer om den och dess historia.

Lunds Allhelgonaförsamling

Antalet invånare i Lund växte från fyra tusen 1840 till drygt tio tusen 1870 vilket gjorde att domkyrkan inte längre räckte till för alla gudstjänstbesökarna. 1863 gjorde biskop Henrik Thomander församlingen uppmärksam på att det antingen måste byggas en ny kyrka eller vidtas andra åtgärder så att alla fick möjlighet att delta i gudstjänsterna.

Den gången beslutade man att lösa problemet genom dubblera söndagens gudstjänst men antalet invånare i Lund fortsatte att växa och under de följande åren pågick det en ständig debatt om behovet av en ny kyrka. Det ledde så småningom fram till att Lunds Allhelgonakyrka byggdes i nygotisk stil efter ritningar av Helgo Zettervall och den invigdes på Allhelgonadagen den 1 november 1891. 1962 blev kyrkan församlingskyrka åt Lunds Allhelgonaförsamling.

002.jpg   003.jpg
Lunds Allhelgonakyrka med dess 72 meter höga torn. Kyrkans mittskepp med interiör av ek och pelare av granit som bär upp kyrkans läktare.

Allhelgonakyrkan uppfördes på en högt belägen tomt precis norr om stadskärnan och dess torn som är 72 meter syns på långt håll från slätten runt omkring Lund. Kyrkan har omkring 2 000 sittplatser i mittskeppet och i läktare som bärs upp av kolonner i granit och inredningen är gjord av ek. Kyrkans tre nuvarande klockor installerades i samband med kyrkans 75-årsjubileum 1966. Korfönstren är gjorda av Tiroler Glasmalerei & Kathedralenglashütte i Innsbruck och avbildar en serie händelser omtalade i Apostlagärningarna.

Sedan 1998 har Sjukhuskyrkan ett andaktsrum som de kallar för Rum för stillhet i bottenvåningen av Universitetssjukhusets centralblock. Dörren till rummet är aldrig låst.

004.jpg   005.jpg
Universitetssjukhusets centralblock där Sjukhuskyrkan har ett andaktsrum. Sjukhuskyrkans andaktsrum Rum för stillhet.

Sankt Peters klosters församling

Förutom domkyrkan är Klosterkyrkan den enda av de medeltida kyrkorna innanför stadsgränsen i det gamla Lund som finns kvar och den är huvudkyrka åt Sankt Peters klosters församling. Men församlingen har en kyrka i Petersgården där församlingens lokaler finns också. Petersgården ligger i västra Lund i korsningen mellan Ringvägen och Trollebergsvägen.

006.jpg
Petersgården där Sankt Peters klosters församling har församlingslokaler och en kyrka.

Petersgården invigdes 1965 och påminner lite om ett kloster med fyra längor kring en öppen gård och kyrkan finns i den östra längan. 1993 byggdes Petergården om och sedan dess är gården täckt med tak.

Helgeands församling

Helgeandskyrkan som ligger sydväst om stadskärnan invigdes på Pingstdagen den 2 juni 1968. Kyrkan har fått sitt namn efter en sjukvårdsinrättning, ett s.k. helgeandshus, som låg vid den södra infarten till Lund, Södertull, fram till 1834.

Den höga kampanilen (klocktornet) på västra sidan om kyrkan bär upp tre klockor som är gjutna hos Ohlssons klockgjuteri i Ystad och de har fått sina namn Sanningens Ande, Kraftens Ande och Glädjens Ande efter strofer i psalm 365. Dessutom finns det ett klockspel med 20 klockor på kyrkans södra vägg.

007.jpg
Helgeandskyrkan vid Klostergården sydväst om stadskärnan i Lund.

Förutom ett smalt fönster som kallas Dopets fönster vid dopfunten till vänster innanför entrén och ett litet fönster som kallas Ordets fönster vid predikstolen så är kyrkans enda ljusinsläpp ett fönster som kallas Himlafönstret i taket ovanför altaret. När det är mörkt ute så lyser istället ljusstarka lampor upp Himlafönstret.

008.jpg   009.jpg
Det finns en predikstol på utsidan av Helgeandskyrkans södra vägg också och den används vid friluftsgudstjänster på torget utanför kyrkan. Kyrkorummet i Helgeandskyrkan.

Norra Nöbbelövs församling

Norra Nöbbelövs kyrka i nordvästra hörnet av Lund byggdes i nygotisk stil år 1900 och invigdes på Allhelgonadagen den 1 november 1901. Den ersatte en tidigare kyrka i romansk stil som byggdes där på 1100-talet men som revs när den nya kyrkan skulle byggas.

010.jpg
Norra Nöbbelövs kyrka som invigdes 1901 och som ligger i den nordvästra delen av Lund.
 
011.jpg
Ett foto från skriften "Ur Norra Nöbbelövs historia" som
visar den gamla kyrkan som revs vid sekelskiftet då
den nuvarande Norra Nöbbelövs kyrka skulle byggas.
Den gamla kyrkan var liten med bara 120 sittplatser. Den hade ett vapenhus och ett långhus men hade ett rakt kor utan absid och saknade torn. Kyrkan var byggd av sandsten förutom koret som var byggt av tegel och som därför bör ha byggts senare.

Kyrkan hade en järnbeslagen fem centimeter tjock ytterdörr och den finns numera hos Historiska museet vid Lunds Universitet. Ytterdörren var 2,25 meter hög och 1,07 meter bred men mellan vapenhuset och långhuset var dörren så smal så att begravningsgudstjänster fick äga rum på kyrkogården.

Kyrkogården runt den gamla kyrkan var omgiven av en gråstensmur som var täckt med tegel och på norra sidan fanns det en port in till kyrkogården.

Stenarna från den gamla kyrkan användes för att bygga den skola som idag fungerar som församlingsgård och dopfunten, en ljuskrona och en klocka från den gamla kyrkan finns nu i den nya kyrkan.

012.jpg
Kyrkorummet i Norra Nöbbelövs kyrka som invigdes 1901 och som ligger i den nordvästra delen av Lund.
 
013.jpg
Dopfunten som är från 1100-talet.
 
Dopfunten som är det äldsta föremålet i den nya kyrkan från 1901 är gjord av sandsten på 1100-talet men dess fundament som också är gjort av sandsten är däremot nytillverkat. I dopfunten finns det ett fat i mässing från början av 1500-talet. Kyrkans nuvarande orgel är från 1971.

014.png
Sten med en skylt som berättar
om massgraven från slaget vid
Lund. Klicka på bilden om du vill
läsa texten på skylten.
Norra Nöbbelövs kyrka är starkt förknippad med Slaget vid Lund den 4 december 1676 eftersom det var fältet mellan den kyrkan och Vallkärra kyrka som var platsen för slutstriden.

Det var 9 000 som dog i slaget och sent på eftermiddagen när slaget var över så låg det tusentals döda på fältet runt kyrkan. Tjälen i jorden gjorde dock att de inte gick att begrava så liken staplades utanför kyrkan i väntan på att kunna begravas.

När tjälen släppte framåt våren nästa år så begravdes många i massgravar och en sådan massgrav hittades 1995 på kyrkogården utanför Norra Nöbbelövs kyrka. Graven hittades 20 meter väster om den nuvarande kyrkan och den var belägen innanför den mur som omgav kyrkogården förut.

Vid väggen utanför kyrkan finns det en sten med en skylt som berättar om massgraven och den avtäcktes 1998 med militär närvaro från både svenska och danska regementen.

Lunds östra stadsförsamling

Sankt Hans kyrka vid Fäladstorget i den norra delen av Lund invigdes på Marie bebådelsedag den 27 mars 1971. Kyrkans altare, dopfunt och predikstol kan flyttas vilket gör att kyrkorummet kan användas på flera olika sätt.

015.jpg
Sankt Hans kyrka vid Fäladstorget i den norra delen av Lund.

Utsmyckningen som hänger på väggen i kyrkans kor är gjort av Stig Carlsson och består av ett leende kors som omfamnar besökaren. Bakom det finns det ett mörkt kors och tre cirklar som symboliserar treenigheten.

Fram tills hösten 2014 bodde vi på Juryvägen 36 i den norra delen av Lund och då sjöng Ann-Christine ibland i kören i Sankt hans kyrka.

Maria Magdalena kyrka som ligger i den östra delen av Lund öster om motorvägen är den kyrka som är nyast i hela Lunds pastorat och den invigdes den 22 november 1992.

016.jpg
Maria Magdalena kyrka från 1992 i den östra delen av Lund.

Kyrkan är utformad som en basilika där kyrkans mittskepp som är högre än de bägge sidoskeppen släpper in ljus från fönster ovanför mittskeppet.

017.jpg
Kyrkorummet i Maria Magdalena kyrka.

Kyrkans orgel invigdes på pingstdagen 1996 och altaret och dopfunten är tillverkade i boklamell och granit.

018.jpg
Kyrktorget i Maria Magdalena kyrka.
Kyrkans altarskåp är skapat av Lars Gerdmar i Lund och illustrerar påskens händelser med Lasaros uppväckande, Jesus intåg i Jerusalem, hur Jesus tas ner från korset och kvinnorna vid hans grav omger en bild av en bild där Adam och Eva räddas från dödsriket.

Genom entrén in till kyrkan kommer man först till församlingsgården där det finns ett kyrktorg som är en ljus och öppen mötesplats med ett tak av glas. Runt kyrktorget finns det expeditioner och arbetsrum där man kan träffa vaktmästare, präst, assistent, barn- och ungdomspedagoger och kantor och där finns entrén till själva kyrkorummet också.

Sankt Knuts kyrka som ligger i den sydöstra delen av Lund norr om Dalbyvägen på den östra sidan av motorvägen byggdes 1973. Innan dess fans det en församlingsgård som byggdes 1972. Kyrkan har fått sitt namn efter Knut den helige som är den danske kung som bl.a. är känd för sitt gåvobrev och för att han lät bygga Sankt Laurentius stenkyrka, som föregångaren till Lunds domkyrka, omkring år 1080.

019.jpg
Sankt Knuts kyrka från 1973 i den sydöstra delen av Lund.

Kyrkans altare, dopfunt och predikstol är också ritade av kyrkans arkitekt speciellt för den här kyrkan. I kyrkan hänger det en tavla som visar Jesus möte med några av sina lärjungar vid Tiberias sjö efter uppståndelsen. Tavlan var ett tävlingsförslag av konstnärinnan Elli Hemberg vid tävlingen 1938 om utsmyckningen av Skogskyrkogårdens kapell i Stockholm och den har deponerats i Sankt Knuts kyrka av Skissernas Museum.

På kyrkans södra gavel hänger det ett klockspel som köptes till kyrkan 1980 och som spelar en melodi som inledning till gudstjänsterna. Melodin komponerades av församlingens dåvarande kyrkomusiker Lisbet Andersson.

Stora Råby kyrka i utkanten av sydöstra Lund byggdes med tegel i slutet av 1200-talet. I koret finns det en del virke i muren och det kan vara virke från en tidigare kyrka i trä. Koret som är rakt utan absid är troligen något äldre än långhuset och möjligen byggdes den tidigare träkyrkan i så fall till med det kor som nu finns för den nuvarande kyrkan.

020.jpg
Stora Råby kyrka från 1200-talet i utkanten av sydöstra Lund.
 
021.jpg
Tornet södra sida.
Tornet med dess vapenhus i botten av tornet byggdes på 1400-talet. Vid en större reparation 1770 togs en stor del av tornet ner på den södra sidan och murades upp igen och högt uppe på väggen på södra sidan står det numera 1770.

I samband med en renovering konstaterades det att tornet lutade åt väster och därför byggdes det två strävpelare mot tornet. Vid en renovering 1909 byggdes det sen ett nytt vapenhus under och mellan strävpelarna och det gamla vapenhuset gjordes om till sakristia.

Kyrkans dopfunten av sandsten är från 1200-talet och den har ett fat av mässing från 1690. Nattvardskalken och oblattallriken är från 1631. Kyrkans gamla altartavla från 1588 har däremot flyttats till Historiska museet vid Lunds Universitet.

Källor till den här informationen

Den här information har bl.a. hämtats från Svenska kyrkans webbplats och från den tredje delen av Lunds historia i tre delar som gavs ut av Lunds kommun 2012-2013.