Lunds medeltida kyrkor och kloster

Kyrkostaden Lund - Danmarks kyrkliga centrum

Från slutet av vikingatiden då staden Lund anlades på den plats där Lund finns idag och under hela medeltiden då Lund var en del av Danmark så var Lund Danmarks kyrkliga centrum. Under medeltiden efter att Lund blivit ärkesäte för alla de nordiska länderna 1103 så fanns det 23 kyrkor och 4 kloster förutom domkyrkan i Lund när det var som allra mest, och det i en stad som på den tiden bara hade några få tusen invånare. Alla kyrkorna, inte bara domkyrkan, ringde dessutom vid gudstjänsten flera gånger per dag och det gav hög status åt en stad att ha många klocktorn.

001.jpg
Lunds medeltida kyrkor och kloster

I Destination Lunds turist- och besökskarta kan man hitta information om och bilder av alla de platser där de medeltida kyrkorna och klostren fanns en gång i tiden. Många av dem är förknippade med spännande historia som på många sätt handlar om maktkampen mellan kyrkan och kungamakten och folket som de härskade över.

Reformationen av den danska kyrkan

1536 reformerades den danska kyrkan och för att förhindra katolska kyrkan från att kunna fortsätta verka i Lund så beslutade den danske kungen Christian III 1537 att alla kyrkorna i Lund, utom domkyrkan och klosterkyrkan, skulle rivas. Därför är de två kyrkorna nu de enda av Lunds medeltida kyrkor som fortfarande finns kvar.

Men på många platser finns det fortfarande kvar spår efter den kyrka som har stått där en gång i tiden och i dokumentation av utgrävningar som har gorts på platserna för de olika kyrkorna kan man få en bild av hur några av dem har sett ut. På flera platser finns det också minnestavlor som berättar om den kyrka som har stått där och på några platser har kyrkans kontur markerats med hjälp av gatsten i marken. Tack vare det så är det fortfarande intressant att gå till de olika platserna som ett sätt att se och lära mer om några av alla Lunds medeltida kyrkor.

002.jpg
Kyrkan Sankt Petri som byggdes under 1100-talet på den plats som numera kallas för Petriplatsen eller Linnéplatsen är en av de medeltida kyrkorna i Lund vars konturer har markerats med hjälp av gatsten i marken.

Lunds medeltida kloster och konvent

Kloster är det begrepp som används för de flesta ordnar förutom tiggarordnarna vars motsvarighet istället kallas för konvent och här i Lund fanns det två sådana konvent under medeltiden. Dels franciskanerkonventet Sankta Katarina, som var mera känt som Gråbrödraklostret, för franciskaner och dels dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena, som var mera känt som Svartbrödraklostret, för dominikaner. Båda konventen revs efter reformationen av den danska kyrkan men 1947 återvände dominikanerna till Lund och numera har de ett litet konvent på Sandgatan 8 i centrum av Lund, inte långt från den plats där det mycket större dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena fanns under medeltiden.

003.jpg
En rekonstruktion som visar hur man tror att dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena kan ha sett ut.

Tiggarordnarna levde enligt ett fromhetsideal som innebar att följa Kristus genom försakelse. De vigde sina liv åt fattigdom och var därför beroende av allmosor och donationer och därför kallades deras ordnar för tiggarordnar och deras bröder kallades för tiggarmunkar. Det ursprungliga samlingsbegreppet för de fem tiggarordnar som bildades under 1200-talet var Medikantorden efter det latinska ordet mendicare som betyder att tigga. Till skillnad från andra ordnar var bröderna i tiggarordnarna inte knutna till ett visst kloster utan de reste mellan sina olika konvent i samband med predikoturer eller för att undervisa någonstans.

Förutom de två ovan nämnda konventen så fanns det två kloster också i Lund under medeltiden, dels Allhelgonaklostret som var ett kloster för munkar och dels Sankta Maria och Sankt Peters kloster som var ett kloster för nunnor, och båda klostren var knutna till Benediktinerorden. Båda klostren revs efter reformationen av den danska kyrkan och numera finns det bara några få rester kvar av murarna till Allhelgonaklostret ovan jord. För Sankta Maria och Sankt Peters kloster finns däremot den vackra klosterkyrkan kvar och det finns flera spår kvar i den från tiden då kyrkan var en del av klostret.