Sankt Lars sjukhus i Lund

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[Sankt Lars]

En av broschyrerna är den om Sankt Lars sjukhus som öppnade sin verksamhet i södra delen av Lund den 1 juli 1897. Tanken var att erbjuda de psykiskt sjuka bättre och mer human vård än vad de hade fått förut men så blev det aldrig. Istället blev Sankt Lars sjukhus på många sätt ännu en mörk period i historien om svensk mentalvård. Destination Lunds broschyr om Sankt Lars sjukhus är det bästa sättet att lära sig mer om dess historia, om sjukhusets alla byggnader och lite den vård som bedrevs där. Broschyren berättar både om det s.k. hospitalet, om asylen och om det nya området med nya paviljonger som byggdes på 1950- och 1960-talet. Broschyren berättar också om sjukhusets egen begravningsplats där de intagna som aldrig kom ifrån sjukhuset begravdes efter sin död, bortglömda av sina anhöriga. Historien om Sankt Lars sjukhus är en på många sätt dyster historia men också en intressant kulturhistorisk sevärdhet och Destination Lunds broschyr, som man kan använda för att guida sig själv i området, är ett av de bästa sätten att lära sig mer om vad Sankt Lars sjukhus var för något.

[administrationsbyggnaden]
Administrationsbyggnaden för hospitalet.

[administrationsbyggnaden]
Administrationsbyggnaden för asylen.

[TBC-paviljongen]
TBC-paviljongen i nya området.

[Begravningsplatsen]
En av de anonyma gravarna hos Sankt Lars begravningsplats.