Lunds koloniområden

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[Lunds koloniområden]

En av broschyrerna är den om Lunds koloniområden som berättar om kolonirörelsens historia i Lund och om Lunds alla 18 koloniområden som är öppna för allmänheten mellan den 1 maj och 31 augusti varje år. Koloniområdena är oerhört vackra och pittoreska sevärdheter under sommaren med vackra små kolonistugor och fyra av koloniområdena är redan över hundra år gamla. Broschyren ger vägvisning till alla koloniområdena, berättar hur gamla de är och hur många kolonilotter där finns och berättar hur man kan hyra cykel och cykla runt till de olika koloniområdena. Flera av dem kan man dock promenera till på en kvart från Lunds centrum.

[]
En av de vackra kolonierna i koloniområdet Öster II.

[]
En av de vackra kolonierna i Lunds näst äldsta koloniområde, Sankt Månslyckan.

[]
Lunds tredje äldsta koloniområde, Täppan.

[]
Brevduvor ovanför brevduvekolonin.