Klosterkyrkan i Lund

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[Klosterkyrkan]

En av broschyrerna är den om Klosterkyrkan i Lund som berättar om Sankt Peters klosterkyrka som fram till reformationen 1536 var Sankta Maria och Sankt Peters kloster. Det var ett benediktinernunnekloster som grundades i mitten av 1100-talet och det finns fortfarande flera spår kvar i klosterkyrkan från tiden då det var ett kloster. Broschyren berättar vad det är man ska titta efter för att se de kvarlämnade spåren av det medeltida klostret. Numera är det bara klosterkyrkan som finns kvar av klostret och den är så oerhört vacker så att den är värd ett besök bara av det skälet men med hjälp av Lunds ideella turistinformation Destination Lunds broschyr om klosterkyrkan som guide så blir besöket så mycket mer intressant än vad det skulle ha varit annars.

[Klosterkyrkan]
Sankt Peters klosterkyrka.

[Klosterkyrkans portal]
Klosterkyrkans portal.

[Klosterkyrkans långhus]
Klosterkyrkans vackra långhus.