Humorstaden Lund

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[Humorstaden]

En av broschyrerna är den om Humorstaden Lund som berättar om Lunds roligaste sevärdheter. En staty som inte finns, en pastorska som föll på sin höft, meridianen för akademiska kvarten och exakt hur mycket som är lagom. Det är sånt man kan läsa om i den broschyren. Tack vare Lunds universitet med alla dess studenter finns det en lång tradition med humor i Lund och inte minst Nordens största humorfestival varje år, Lund Comedy Festival, gör att Lund är en humorstad. Med broschyren om humorstaden Lund kan man läsa om och guida sig själv till några humorinstallationer i Lunds centrum, dvs. till Lunds roligaste sevärdheter.

[Intighet]
Ser du statyn? Broschyren berättar var den finns.

[Lagom]
Exakt hur mycket är lagom? Det kan man också läsa om i broschyren.

[Nasoteket]
Här i Lund finns världens troligen enda nasotek med näsavgjutningar.

[Lund Comedy Festival]
Lund Comedy Festival varje år sägs vara Nordens största humorfestival.