Botaniska trädgården i Lund

Detta är inte en webbplats som tillhör Lunds ideella turistinformation Destination Lund. Däremot berättar den om Lunds ideella turistinformation Destination Lund eftersom Destination Lund har mycket mer turistinformation om Lund än vad man hittar hos Lunds kommunala turistbyrå som mest bara är inriktad på konferensverksamhet för företag. På sidan med information om Destination Lund står det mer om vad Destination Lund är för något.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram en lång rad mobilvänliga broschyrer som finns i Google Drive. De är helt gratis och innehåller ingen kommersiell reklam. Det finns förstås mycket sevärdheter och upplevelser i Lund som det inte står något om i broschyrerna och ibland kommer det nya broschyrer. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om Lunds ideella turistinformation Destination Lunds turistinformation är därför att "gilla" och följa Destination Lunds svenska Facebooksida.

[botan]

En av broschyrerna är den om botaniska trädgården i Lund som berättar om både den gamla botaniska trädgårdens 150 år långa historia och om den nuvarande nya botaniska trädgårdens nästan 160 år långa historia. Man kan förstås besöka botaniska trädgården i Lund utan att läsa den här broschyren men den visar platserna för många botaniska och några icke-botaniska sevärdheter som man inte hittar så lätt om man inte vet var de finns. Broschyren berättar om 34 sevärdheter i botaniska trädgården men också om de nio olika avdelningarna i botaniska trädgårdens tropiska växthus. Lunds ideella turistinformation Destination Lunds broschyr är den bästa guiden som finns om botaniska trädgården i Lund.

[Magnolialunden]
Magnolialunden med blommande tulpaner.

[Bergarter]
Skånes bergarter i kronologisk ordning.

[Växthusen]
Botaniska trädgårdens växthus.

[Palmhuset]
Palmhuset i botaniska trädgårdens växthus.

[Kaktushuset]
Kaktushuset i botaniska trädgårdens växthus.