Bibliotek och arkiv i Lund

Som universitetsstad har Lund väldigt mycket bibliotek och arkiv att erbjuda för den som håller på med släkt- och hembygdsforskning eller som letar efter historiska handlingar eller litteratur av något annat skäl. Lunds universitetsbibliotek är ett av de två bibliotek som tar emot s.k. pliktexemplar av allt som trycks och förvarar dem för all framtid och i Lund finns dessutom Arkivcentrum Syd som är hemvist för flera olika arkiv, bl.a. Landsarkivet för för Blekinge, Halland och Skåne.

Lunds stadsbibliotek

Lunds stadsbibliotek har öppet nästan alla dagar under hela året och är det största av Folkbiblioteken i Lund med ett mycket stort utbud av böcker, ljudböcker, musik, film och tidskrifter. Men de har också ett stort utbud av evenemang med allt från sagostunder på olika språk och olika föredrag till författarbesök, datorhjälp för ovana, filmvisningar och läsecirklar.

001.jpg
Lunds stadsbibliotek.

Lunds stadsbibliotek har service för släktforskare med såväl särskilda släktforskardatorer som ger tillgång till kyrkböckerna på internet och en massa databaser som t.ex. folkräkningarna och i samarbete med Lunds släktforskarföreningen erbjuder de hjälp med släktforskning i form av jourhavande släktforskare ungefär en gång i månaden.

002.jpg
Rummet för Lundasamlingen i Lunds stadsbibliotek.

På Lunds stadsbibliotek finns också den unika s.k. Lundasamlingen som är ett stort rum med litteratur, tidningsurklipp, kartor, foton m.m. om bara Lund och dess historia. Det finns så mycket litteratur där så att den måste förvaras i hyllor som man kan flytta på med en vev på sidan av hyllan. Det mesta är referensexemplar som man inte får låna med sig hem. Det är däremot tillåtet att skanna eller fotografera av det som finns där.

Det mesta av litteraturen och kartorna är fritt tillgängligt men tidningsurklippen, foton och de flesta småtrycken som finns där är inlåsta och måste därför beställas fram hos en bibliotekarie.

Det finns också en särskild hylla, den s.k. Lundahyllan, med den mest efterfrågade litteraturen om Lund som man får lov att låna hem.

Lunds universitets bibliotek

År 1698 blev Lunds universitetsbibliotek jämte Kungliga biblioteket i Stockholm genom kunglig förordning av Karl XII ett av de två universitetsbibliotek i Sverige som ska ta emot ett s.k. pliktexemplar av allt som trycks i Sverige och spara det för all framtid. Numera omfattar universitetsbibliotekets samlingar över 100 000 hyllmeter böcker och tidskrifter och även allmänheten har möjlighet att skaffa ett lånekort och beställa fram och ta del av det de har.

003.jpg
Universitetsbiblioteket som är huvudbiblioteket i det nätverk av 26 bibliotek som är knutna till Lunds universitet.

Lunds universitets bibliotek är ett nätverk med 26 bibliotek som är knutna till olika institutioner och fakulteter hos Lunds universitet och där huvudbiblioteket, Universitetsbiblioteket, är ett av de biblioteken. För att söka i bibliotekets samlingar kan man använda Lovisa som är den gemensamma katalogen för Lunds universitets bibliotek eller söka i den nationella bibliotekskatalogen Libris för att även hitta sånt som finns på andra bibliotek.

UB Media

004.jpg
Dagstidningsarkivet UB Media som finns i källaren till
Universitetsbiblioteket.

Ett av de mest användbara arkiven i Lund för släkt- och hembygdsforskare är UB Media i källaren till Universitetsbiblioteket där de flesta svenska dagstidningarna finns tillgängliga på mikrofilm. De som inte finns på mikrofilm kan man istället beställa fram några dagar i förväg. Det tar dock för lång tid att bara bläddra igenom tidningar på måfå. Helst bör man istället leta efter sånt som kan ha skrivits någon av dagarna omkring ett visst datum. Ett givet ämne att leta efter för släktforskare är förstås dödsannonser men man kan leta efter andra intressanta händelser också om man vet ungefär när de inträffade.

För att hitta en artikel i en av dagstidningarna hos UB Media går man först till hyllan i entrén och läser i en pärm för att ta reda på i vilken hylla som mikrofilmen för den sökta dagstidningen finns. Sedan letar man upp mikrofilmen för den dagstidning och period som man söker efter i den angivna hyllan och tar med den till en mikrofilmsläsare. Några av läsarna är kopplade till kopiator också så att man kan skriva ut en vald artikel. Det finns kopieringskort att köpa i disken hos UB Media och där kan man få hjälp med att hitta första gången man är där också.

005.jpg   006.jpg
Mikrofilmad dagstidning hos UB Media. Mikrofilmsläsare kopplad till kopiator.

Arkivcentrum Syd

Arkivcentrum Syd i Lund har lokaler för ett antal olika arkiv, bl.a. Landsarkivet i Lund som förvarar alla Riksarkivets handlingar inkl. kyrkböckerna för Blekinge, Halland och Skåne län och det finns nästan 500 000 hyllmeter handlingar förvarade hos Arkivcentrum Syd numera.

007.jpg
Arkivcentrum Syd som är hemvist för bl.a. Landsarkivet i Lund.

Kyrkböckerna kan man få tillgång till på internet numera med hjälp av ett abonnemang hos de som erbjuder det men det finns många andra arkivhandlingar som inte finns tillgängliga på internet och många av dem kan finnas hos Arkivcentrum Syd. På webbplatsen för Arkivcentrum Syd finns det länkar till de olika arkivens webbplatser där man kan läsa mer om vilka handlingar de har och hur man kan få tillgång till dem.