Våra föräldrar

I vårt vårt fotoalbum finns det förstås många foton av våra föräldrar när vi har träffat dem under tidigare år och på sidorna om våra föräldrar finns det foton av dem från tiden innan vi träffades.

001.jpg
Jonnys föräldrar Inger och Börje vid
deras stuga i Hästveda den 30 maj 2004.

På bilden till höger ser man Jonnys föräldrar Börje och Inger Andersson och på sidan om Jonnys föräldrar finns det foton av dem och av Jonny och hans syskon från tiden innan vi träffades.

001.jpg
Ann-Christines föräldrar Lars och Mona
då de firade sin bröllopsdag på Hanöhus
i Hällevik öster om Sövesborg i Blekinge
den 3 augusti 2008.

På bilden till vänster ser man Ann-Christines föräldrar Lars och Mona Nilsson och på sidan om Ann-Christines föräldrar finns det foton av dem och av Ann-Christines och hennes syskon från tiden innan vi träffades.