Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Stadsvallen och tullarna

I stadsparken i Lund finns det en drygt 500 meter lång gräsbevuxen jordvall och den ser kanske inte ut som någon historisk lämning men den är en rest av en nästan tusen år gammal stadsvall som byggdes på 1130-talet och som omgav hela staden Lund under medeltiden.

Numera är det bara den del av stadsvallen som går genom stadsparken som finns kvar men spåren efter stadsvallen syns tydligt om man tittar på en stadskarta över Lund också för Biskopsgatan, Östra Vallgatan och Södra Esplanaden går fortfarande längs den sträcka där den östra delen av stadsvallen fanns en gång i tiden.

001.jpg
Rester av den gamla stadsvallen från 1130-talet som finns kvar i stadsparken i Lund.

Ursprungligen var stadsvallen runt Lund omkring 3 700 meter lång, 10 till 12 meter bred och 2,5 meter hög. På utsidan om stadsvallen fanns det en vallgrav som var 8 till 10 meter bred och 2,5 meter djup. Vallgraven var inte vattenfylld men den var vattenförande ungefär som en bäck. I norra delen av staden var stadsvallen något bredare och högre än i den södra delen och det fanns fyra utfarter genom stadsvallen, i norr, söder, öster och väster där det fanns portar med vindbryggeförsedda träbroar över vallgraven.

I början av 1300-talet var stadsvallen i ett nedgånget skick men i takt med ökat självstyre för staden så ville stadsbefolkningen rusta upp stadsvallen igen som en tydlig gränslinje mot landsbygden som fanns utanför stadsvallen. Därför restaurerades stadsvallen i början av 1330-talet och sträckan genom nuvarande stadsparken blev då något förskjuten så att stadsvallen kom att gå över Sankt Måns kyrkogård som fanns där förut. Den vidgades också i den västra delen så att den gick runt om Sankt Peters kloster som låg precis innanför stadsvallen. Dessutom ersattes de gamla vindbryggeförsedda träbroarna över vallgraven också med stenbroar och murade portar med torn.

Det har funnits någon slags träpalissad ovanpå vallen men det är inte känt hur den såg ut. Stadsvallens syfte verkar dock inte ha varit försvar och skydd utan istället att skapa kontroll över varu- och trupptransporter in och ut ur staden och skatter och tullar och stadsvallen skapade en tydlig gränslinje för staden och dess lagar, rättigheter, skyldigheter och ekonomi.

I slutet av medeltiden fick stadsvallen successivt förfalla och sedan 1700-talet är vallgraven helt igenfylld och numera är det bara den del av stadsvallen som man ser i stadsparken som är kvar.

Tullarna

En trevlig sak man kan göra är att promenera till platserna där de olika portarna genom stadsvallen, eller tullarna som de brukar kallas, fanns en gång i tiden. På platserna står det skyltar sedan den 10 september 2007 som berättar intressant information om de olika portarna genom stadsvallen som fanns där en gång i tiden.

002.jpg   003.jpg   004.jpg   005.jpg
Norrtull Östertull Södertull Västertull

En bra utgångspunkt för en promenad till de olika tullarna är Norrtull som finns precis söder om där Allhelgonakyrkan finns numera. Porten som fanns där i stadsvallen en gång i tiden kallades för Norreport som också kallade för Bredgatas port eller Sankt Olofs port. Namnet Sankt Olofs port kommer från den sockenkyrka som en gång i tiden stod precis norr om porten, alldeles väster om Allhelgonakyrkans torn. Kyrkan var helgad åt den norske kungen Sankt Olof som dog i slaget vid Stiklastad år 1030.

006.jpg
Norrtull där den norra porten in till Lund genom stadsvallen fanns en gång i tiden.

Från Norrtull fanns det vägar från Lund som gick vidare mot Helsingborg längs den nuvarande Kävlingevägen och mot Vä utanför Kristianstad längs den nuvarande Getingevägen.

För att komma till Östertull kan man följa Biskopsgatan och Östra Vallgatan där stadsvallen gick en gång i tiden. Porten i stadsvallen som fanns vid Östertull en gång i tiden kallades för Österport men även Mårtens port eller Burled som betyder borgöppning. Namnet Mårten kommer från Sankt Mårten kyrka som uppfördes på 1100-talet och som var helgad åt den franske helgonförklarade biskopen Sankt Martin av Tours och som också har gett upphov till Martinsdagen som högtidlighålls genom Mårtensafton.

007.jpg
Östertull där den östra porten in till Lund genom stadsvallen fanns en gång i tiden.

Från Östertull gick det en väg österut mot Dalby längs med nuvarande Dalbyvägen.

Om man fortsätter vidare längs med Östra Vallgatan och sedan Södra Esplanaden där stadsvallen gick en gång i tiden så kommer man till Södertull. Porten som fanns där i stadsvallen en gång i tiden kallades för Söderport eller Röde port, porta rubra, och namnet kommer av att portens torn som var en kvadratisk tegelbyggnad i själva vallen var murat med rött tegel. Under grunden till tornet har resterna hittats av vindbryggan som fanns där förut.

008.jpg
Södertull där den södra porten in till Lund genom stadsvallen fanns en gång i tiden.

Lunds huvudgata Stora Södergatan börjar vid Södertull och vägen söderut mot Trelleborg gick genom vikingastaden Uppåkra där Lunds centrum fanns förut innan stadens centrum flyttade dit där Lund finns nu.

Från Södertull kan man fortsätta längs med det som återstår av den gamla stadsvallen genom stadsparken och sedan upp till Trollebergsvägen på den ena eller andra sidan av järnvägen tills man kommer till Västertull. Porten som fanns där i stadsvallen en gång i tiden kallades för Västerport men även Nunne burled, vilket betyder borgöppning, och namnet kommer förstås från Sankt Peters kloster som låg precis innanför stadsvallen.

009.jpg
Västertull där den västra porten in till Lund genom stadsvallen fanns en gång i tiden.

Från Västerport gick det en väg västerut mot Fjelie längs med den nuvarande Trollebergsvägen.