Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Lunds domkyrka

Lunds domkyrka är Sveriges mest besökta kyrka med 700 000 besökare och över 90 000 som deltar i gudstjänsterna varje år. Sedan 2011 finns det också ett besökscentrum, Domkyrkoforum, för Lunds domkyrka.

Ursprungligen fanns det en mndre stenkyrka från omkring år 1050 på platsen där Lunds domkyrka ligger men på den danske kungen Knut II:s initiativ började det byggas en större kyrka där i början av 1080-talet. Lunds domkyrka kom sen att byggas på 1100-talet och kryptan ser fortfarande likadan ut sedan år 1123.

001.jpg   002.jpg
Lunds domkyrkas två 55 meter höga torn kallas ibland för Lunna pågar och de fick sitt nuvarande utseende någon gång omkring 1860 till 1880.
 
003.jpg   004.jpg
Längs den södra sidan finns det bänkar där många brukar sitta och sola under våren. Högkoret som vetter mot öster tillhör kyrkans äldsa delar och är möblerad med 78 korstolar som är tillverkade i ek på 1300-talet.
 
005.jpg   006.jpg
Mittskeppet där de flesta gudstjänsterna firas.

036.jpg Det stora astronomiska uret till vänster när man kommit in i domkyrkan är från omkring 1425 och restaurerat 1923. Det visar stjärntecken och månens olika faser och spelar den medeltida hymnen In Dulci Jubilo två gånger om dagen samtidigt som de tre vise männen och deras tjänare passerar och bugar inför jungfru Maria och Jesusbarnet.

I den undre delen av uret finns det en kalendariedel med vars hjälp man kan räkna ut på veckodagen för framtida datum. I mitten av kalenderdelen finns domkyrkans skyddshelgon Sankt Laurentius avbildad.

037.jpg

I domkyrkans krypta har jätten Finn klamrat sig fast runt en av pelarna som enligt en sägen ska ha byggt Lunds domkyrka. Enligt samma sägen ska han i besvikelse över utebliven betalning för kyrkbygget ha velat rasera sin kyrkan men istället förminskats och förstenats vid kolonnen där han står än i dag.