Sök på den här webbplatsen
Följ oss på   [f]   [L] [L]

Vår gästbok

Vi vill gärna veta vilka som besöker vår webbplats så skriv gärna något i vår gästbok! Du hittar fler inlägg i vår gästbok på sidan för tidigare inlägg.


Fredag den 6 januari 2017 14:25
Christel o Gerhard Wendt. Fd grannar
  Tack för en trevlig trettonaftonskväll. Maten var supergod liksom vinet. Christel var trött efter en dag på jobbet och känner sig fortfarande inte utvilad. Tråkigt att jobbet kallar imorgon. Ha det gott så ses vi snart igen.

Torsdag den 1 september 2016 23:03
Staffan Fogelmark. Läste om er i SDS
  Ni är ju intresserade av ruinen i Kattesund. När den grävdes fram, beslöt kommunfullmäktige att alla lämningarna skulle köras till tippen (Lund är ju en sådan kulturstad!). Vissa delar finns dock ännu bevarade i Lund, men det beror inte på stadsantikvarien, ej heller på länsstyrelsen, ej heller, som det påstås i en av Kulturens årsböcker, på konsthistorieprofessorn Reutersvärd, ej heller på tertrapakdirektören Eric Rasmusson (vilket han själv i högmod har hävdat), utan på Gotthard Nygren (och i viss liten mån kanske även på hans medhjälpare). Vill ni veta sanningen, kan ni finna den i SDS av den 11 maj 2000.

Detta är inte den enda skandalen i samband med Drottens ruin. Jag återger nedan fakta ur ett brev jag skrev den 2 juli 2013:

I dagens SDS finns en artikel om ruinen i Kattesund. Två saker förtjänar att uppmärksammas som fortfarande är nästan helt okända.

1) Två olika personer har i SDS utpekats som ruinens räddare, konsthistorieprofessorn Reutersvärd (jag tror han hette så) och Eric Rasmusson. Båda verkade för ett bevarande, men den förres starka aggressivitet visad i insändare var snarast kontraproduktiv och ledde ingen vart. Den senare gjorde en värdefull insats genom att skaka fram pengar till bevarandet, men som privatperson kunde han inte ändra på kommunstyrelsens beslut att köra alltsamman till tippen (mot senare avgivna löften körde man ändå en stor del till tippen sådana är Lunds politiker).

Den som räddade ruinen genom att starta en stor och mycket framgångsrik namninsamling på sta'n och i kyrkan var Gotthard Nygren. Men han var till skillnad från de andra två ingen högljudd person, utan gammal och lågmäld och ointresserad av publicitet. Sanningen kan Du läsa i SDS den 11/5 2000 i runan över Gotthard Nygren (familjeredaktionen; jag antecknade aldrig sidans nummer).

2) Artikeln idag talar om en skylt för vägledning bra! Den stora skandalen, som trots upprepade påpekanden ännu inte har åtgärdats, är den bronsskylt på husväggen som rymmer ett grovt språkfel i latinet och mängder av utländska turister kan ju latin. Och denna skam drabbar en universitetsstad, där man ju t.o.m. undervisar i latin! Den som var ansvarig för skylten kunde inte latin och har missförstått originaltexten och därför hittat på ett helgon som aldrig har funnits en "S:t Trinitatis". Det begrepp han missförstått heter på latin "Trinitas" och betyder "Treenigheten", dvs Fadern, Sonen och Den Heliga Ande. Och ordet är dessutom inte maskulinum, utan femininum.

Hur många turister har inte stått framför skylten och skrattat! De dumma svenskarna!


Berätta gärna vem du är, hur du känner oss eller har träffat oss eftersom det är intressant att veta för andra besökare också. Du får gärna skriva din e-postadress om du inte vet om vi har den redan och vill låta oss kunna kontakta dig om vi vill det. Du får naturligtvis också gärna skriva i vår gästbok mer än en gång om du vill det! Skicka ett meddelande till oss från sidan Kontakta oss om du vill ta bort eller ändra något du har skrivit i vår gästbok förut.
 
Ditt namn:
Din e-postadress (valfritt, visas inte i gästboken):
Berätta gärna vem du är, hur du känner eller har träffat oss (valfritt):
Kommentarer till gästboken:
  OBS: För att undvika missbruk från andra så syns inte det du skrivit i gästboken förrän vi har granskat det.
There is no system bound to this guestbook so there is no automatic publishing of posts to it. This cause spam never to reach the guestbook but instead to be just thrown away and never read of anyone. This is a private and non-commercial web site with information only of interest for people that know us in some way.